Neznáte svou úroveň?

Nevíte jakou úroveň jazykového kurzu si zvolit? Zkuste náš vstupní test.

Vstupní test

Darujte kurz

Jazykový kurz může být skvělý dárek. Obdarujte své blízké.

Darujte kurz

A1, B2, ... co to znamená?

Nerozumíte označení kurzů podle Evropského referenčního rámce?

Zjistit víc

Kurzy němčiny

Vystudujte kurz němčiny online a zábavně. Studujte v kurzech němčiny kdykoliv a kdekoliv online. Šetřete čas a studujte kurz němčiny přesně dle svého tempa. Udržujte kontakt s kurzem němčiny pravidelně, 20 minut denně nebo tak, jak se to hodí vám. Studujte kurz němčiny, který vás bude bavit. Konečně se můžete naučit se německy. Zábavně a bez časových omezení.

Kurz němčiny vás naučí německý jazyk intuitivně, multimediálně a hravě. Ani si nevšimnete a máte to za sebou. Najednou chcete studovat kurz němčiny víc a víc. V motivujících a hravých kurzech němčiny vám to půjde samo! Číst, psát, mluvit a rozumět v němčině budete jako ryba ve vodě. Naše kurzy němčiny jsou prostě zábavné a hravé a ukážou vám, že kurz němčiny nemusí být nuda, ale radost!

Roční studium kurzu němčiny obsahuje 100 hodin výkladů a cvičení. Do hlavy dostanete více než 1 200 slovíček a frází. Na konci každého měsíce vás čeká opakovací test harmonizovaný s EU. Na konci kurzu němčiny je to velký rekapitulační test a opakování v délce 4 studijních týdnů ve formátu mezinárodní jazykové zkoušky Goethe.

Společný evropský referenční rámec

Plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle Společného evropského referenčního rámce.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2

Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1

Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Zdroj: Wikipedie

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide

Pomůžeme Vám s výběrem kurzu