Neznáte svou úroveň?

Nevíte jakou úroveň jazykového kurzu si zvolit? Zkuste náš vstupní test.

Vstupní test

Darujte kurz

Jazykový kurz může být skvělý dárek. Obdarujte své blízké.

Darujte kurz

A1, B2, ... co to znamená?

Nerozumíte označení kurzů podle Evropského referenčního rámce?

Zjistit víc

Kurzy ruštiny

Pojďte se pobavit studiem kurzu ruského jazyka. Smát se a prožívat nadšení z umění číst azbuku. Studujte v kurzech ruštiny online a přesně tak, jak se to hodí právě vám! Využíjte možnost studovat ruštinu každý den nebo se k ní klidně vraťte, až budete mít chuť a čas. Studujte kurz ruštiny, který vás baví. Naučte se rusky zábavně a interaktivně. Konečně.

Náš kurz ruského jazyka vám dostane ruštinu pod kůži intuitivně a hravě. Ani si nevšimnete a zase jste o krok dál. V přirozeně motivujících kurzech ruštiny vám to půjde tak rychle, že si najednou spontánně uvědomíte, že umíte v ruském jazyce rozumět, mluvit, číst a psát azbuku. Naše kurzy ruštiny jsou jazykovou hříčkou pro každého, kdo chce být „in“.

Půlroční kurz ruštiny online obsahuje 50 hodin výkladů a cvičení v 7 kapitolách. Naučíte se více než 600 slovíček a frází. Interaktivní opakovací test v ruském jazyce na Vás čeká na konci každé kapitoly. Poslední měsíc kurzu ruštiny je celý věnován opakování.

Společný evropský referenční rámec

Plným názvem „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie.

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle Společného evropského referenčního rámce.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2

Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1

Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

Zdroj: Wikipedie

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide

Pomůžeme Vám s výběrem kurzu