Vyberte stránku

Je to stále stejný koloběh. Zajistíte pro své zaměstnance klasické jazykové vzdělávání v jazykové škole, platíte měsíční poplatek, ale docházka zaměstnanců z hodiny na hodinu stále klesá. Jednou jsou na služební cestě, podruhé měli dovolenou nebo byli nemocní, potřetí toho bylo v práci hodně a výuku nestíhali. Další rok opět zajistíte docházkové jazykové vzdělávání a většina zaměstnanců se hlásí na stejnou úroveň jako v roce předchozím. Je jasné, že taková firemní výuka jazyků není zrovna efektivní. Dobrou zprávou je, že existuje cesta, jak z toho ven a dozvíte se o ní právě v tomto článku.

Jedním z největších nepřátel výuky jazyků ve firmách je nízká priorita, která se tomuto studiu dává. Pokud Vaši zaměstnanci nepotřebují umět cizí jazyk pro potřeby plnění konkrétního úkolu, pak se vždy najde něco “důležitějšího” než je firemní výuka jazyků. Kromě toho, jazyková výuka je běh na dlouhou trať, a tak může vzniknout mylný dojem, že pokud jednou dvakrát nepřijdu, zas až tak moc se neděje, protože mám přeci jen na studium celý rok a vše doženu. Bohužel nedoženete. Kombinace nízké priority s nízkou motivací je smrtelná kombinace jakéhokoli vzdělávání.

1 Jedna varianta horší než druhá

Mluvíte-li ve firmě výhradně cizím jazykem, anebo chystáte-li své kolegy na získanou zakázku do ciziny, máte z pohledu jazykového vzdělávání téměř vyhráno. Jazyk Vaši zaměstnanci pro výkon své práce vyloženě potřebují, je pro ně prioritní a věnují mu svou pozornost.

Chcete-li však jen obecně zvýšit jazykovou vybavenost svých zaměstnanců, nemáte zrovna snadnou pozici. Buď to nechte pouze na zaměstnancích a dejte jim jazykové vzdělávání jako firemní benefit (a nečekejte zázraky), anebo jim to nařiďte. V lepším případě jim něco slibte, pokud studovat budou (ale opět nečekejte výrazný posun) nebo jim něčím vyhrožujte, třeba nevyplacenou odměnou, pokud studovat nebudou. Ve variantě s vyhrožováním si asi dokážete představit, že to také není úplně ideální pro budování pozitivního vztahu k cizímu jazyku. Na druhou stranu, máme v řadě firem ověřeno, že alespoň krátkodobě takový postup funguje.

2 Váš triumf v ruce, změna přístupu

Jak z toho ven? Klíčem je odstranění bariér, které dělají pro zaměstnance výuku jazyků nekomfortní a špatně dostupnou. Vaši zaměstnanci totiž pravděpodobně nebojkotují samotnou výuku angličtiny. Oni k ní jen nemají přístup v době, kdy se jim to hodí nebo když na ni mají náladu. A tak domluvenou výuku často ruší, chodí na ni nepřipraveni anebo jsou myšlenkami jinde než zrovna u studia jazyka.

A když tedy nepřijde zaměstnanec k angličtině, musí přijít angličtina k zaměstnanci. Jděte proto svým zaměstnancům v jejich potřebách naproti a představte jim kombinovanou formu výuky angličtiny. Odstraníte tak veškeré překážky vytížených lidí a nabídnete individuálně přizpůsobené studium, které násobí studijní výsledky.

3 Kombinovaná výuka mění pravidla hry

Kombinovaná výuka jazyka spojuje výhody klasické výuky s online výukou a v současné době je považována za nejefektivnější známou vědecky ověřenou formu výuky jazyků. Student v krátkých časových blocích procvičuje v online kurzu všechny jazykové dovednosti svým tempem, dle svých vlastních potřeb a v čase, kdy je pro studium jazyka dobře rozpoložen. S lektorem se pak v domluvený termín zaměřuje především na konverzaci a na problémová místa, která mu v online výuce dělala potíže.

„Kombinovaná výuka jazyka spojuje výhody klasické výuky s online výukou a v současné době je považována za nejefektivnější známou vědecky ověřenou formu výuky jazyků.“

Vtip je v tom, že i s lektorem je možné “setkávat se” online a neztrácet tak produktivní čas na cestě. S lektorem není potřeba strávit 90 minut v kuse a není nutné se spojit každý týden. I pokud zaměstnanec lektora 3 týdny neuvidí kvůli pracovní cestě, stále je v intenzivní kontaktu s jazykem díky online kurzu. Žádná výuka mu tedy neuteče a stále se v jazyce posouvá dopředu.

4 Jak to funguje po praktické stránce

Princip je snadný. Každý zaměstnanec má svůj online kurz, který je pro potřeby kombinované výuky vytvořen a studuje v něm vlastním tempem. Nejlepších výsledků se daří dosahovat, pokud studuje online kurz 5x týdně 20 minut. Z počátku se může zdát toto tempo neobvyklé, ale pokud student ze své dvacetiminutovky udělá návyk (obvykle po zhruba 30 dnech), pak si oněch 20 minut denně téměř vždy najde. Na víkend doporučujeme pravidelné vzdělávání vynechat, nic nemít povinné, ale mít pouze volitelný bonus, pokud má student chuť a náladu.

Výuka s lektorem probíhá v ideální četnosti jednou týdně o délce zhruba 45 minut. A to buď živým kontaktem online nebo docházkově. Lektor se přesouvá do role jazykové kouče, řeší pouze problémová místa a věnuje se především konverzaci, která odpovídá aktuálním tématům probíraným v online kurzu. Není potřeba, aby se drahý čas lektora plýtval například výukou slovíček, procvičováním výslovnosti nebo opakováním poslechů. Toto vše student praktikuje v online kurzu.

Lektor má do online kurzu přístup, vidí, co student prostudoval, co mu jak šlo a kde měl potíže nebo jak vyplnil jednotlivé úkoly v kurzu. Může dokonce i poslouchat nahrávky hlasu studentů, kteří měli v kurzu úkol nahrávku pro lektora zanechat.

Lektor je zároveň silným motivačním faktorem. Online kurz je možné, na rozdíl od klasické výuky v jazykové škole, velmi snadno zavřít. Pravidelné lekce s lektorem tak působí motivačně, neboť student na setkání s lektorem chodí připraven a má splněnou danou část online kurzu, na kterou lekce s lektorem navazuje.

5 Win win pro všechny

Kombinovaná jazyková výuka (aneb blended learning) je výhodnou formou výuky jak pro samotné zaměstnance (studenty), jazykové lektory, tak i pro personalisty nebo management společnosti. Zaměstnanci studují v čase, kterým jim nejvíce vyhovuje, vlastním tempem a veškeré jazykové dovednosti procvičují samostatně tak dlouho, dokud se s poslechem, svou výslovností a porozuměním necítí dostatečně komfortně. Na hodině s lektorem pak mají dostatek času na procvičování živé konverzace.

Lektor se nemusí zdržovat s látkou, kterou student může nastudovat sám (slovíčka, nekomplikované výklady, poslechy apod.), má více času na individuální potřeby jednotlivých studentů a má ucelený přehled o studiu studenta díky detailním reportům z online výuky. V neposlední řadě šetří čas dopravy, pokud praktikuje hodiny se studenty online, například pomocí skype.

„Z hlediska firmy má kombinovaná firemní výuka jazyků hned několik významných pozitiv.“

Z hlediska firmy má kombinovaná firemní výuka jazyků hned několik významných pozitiv. V přepočtu na aktivní kontakt studenta s jazykem je levnější než hodina s lektorem. Zaměstnavatel má dokonalý přehled o jazykovém pokroku studenta a dokáže objektivně posoudit, zda se zaměstnanec výuce opravdu efektivně věnuje či nikoli. Díky e-learningové části kombinované výuky má zaměstnavatel zajištěnou standardizaci výuky. Tedy, má jistotu, že všichni studenti dostávají stejnou kvalitu a stejný rozsah jazykového vzdělávání.

V neposlední řadě často zaměstnavatel sníží své náklady na jazykové vzdělávání díky online samostudiu zaměstnanců, neboť ti preferují studovat v pohodlí svého domova, a tedy mimo běžnou pracovní dobu.

Máte-li zájem o nezávaznou konzultaci, jak může kombinovaná firemní výuka jazyků zvýšit efektivitu jazykového vzdělávání ve Vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat na info@onlinejazyky.cz.