Vyberte stránku

Nedaří se vám získávat nové studenty a ti stávající zůstanou jen jedno pololetí? Anebo toužíte nabídnout vašim studentům více kontaktních hodin s jazykem, ale momentálně vám zoufale chybí lektorské kapacity? A přemýšleli jste nad tím, že byste vašim studentům nabídli dnes tolik oblíbené online kurzy a rozšířili tak své možnosti? Nemusíte hned investovat do vývoje a můžete plně zapojit i vaše lektory. Řešením je blended learning.

1 Jak funguje blended learning

Kombinovaná výuka neboli blended learning spojuje to nejlepší, co je aktuálně na jazykovém trhu dostupné – výuku s živým lektorem a e-learning. Gramatiku, nová slovíčka, poslech, základní nácvik výslovnosti, čtení a porozumění textu, to vše si student sám prostuduje v pohodlí domova a je tak lépe připraven na hodiny s živým lektorem. Na živých lekcích se pak může zaměřit především na konverzaci, která bývá nejslabším místem českých a slovenských studentů.

Blended learning navíc přenastavuje i celý přístup studenta ke studiu. Student mnohem více vnímá, že jen on sám má zodpovědnost za to, že se jazyk učí a naučí. Lektor už pro něj není ten, kdo ho to má naučit, ale ten, se kterým si jazyk trénuje na živo. V hodinách s lektorem se tak může student věnovat intenzivní konverzaci nebo vysvětlení jazykových jevů, se kterými měl v online kurzu obtíže. Díky této změně v myšlení je student mnohem více motivovaný a ve studiu dosahuje daleko lepších výsledků.

2 Proč se vyplatí kombinovat

Velkým nešvarem dnešní doby je, že lidé nemají čas na nic, natož na jazyky, které jsou běh na dlouhou trať. Výsledky studia se dostavují až po delší době, a tak studenti jazyků často dávají před výukou přednost činnostem, které mají viditelnější přínosy. Kombinovaná výuka pomáhá tento fenomén řešit, protože student svůj čas šetří. Nemusí si vyhradit několik hodin týdně na schůzku s lektorem, ale stačí mu jedno fixní setkání týdně. Zbylý čas se věnuje jazyku v online kurzu dle svých časových možností, ať je kdekoli.

Učit se může student i na svém chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. Právě proto jsme vyvinuli i naši mobilní aplikaci, která umožňuje studovat jazyky opravdu kdekoli a kdykoli, a to i když má student jen krátkou chvíli času. Svých 20 minut denně si odstuduje v jinak nevyužité době, kdy někde čeká, někam přejíždí, nebo když si udělá chvilku pauzu. Na jazyk v online kurzu si tak nemusí vymezovat další čas ve svém náročném dni.

„Mobilní aplikace umožňuje studovat jazyky opravdu kdekoli a kdykoli, a to i když má student jen krátkou chvíli času.“

Studium v poklusu není metodicky ideální a dovedeme si představit optimálnější podmínky. Nicméně dnešní zrychlená doba si žádá flexibilnější řešení. Proto je mobilní aplikace pro všechny studenty online kurzů zdarma, aby si výuku mohli pohodlně kombinovat na více zařízeních podle toho, jak v daný den zrovna potřebují. Někdy studují doma v klidu na počítači, jindy zase na mobilu při cestě vlakem. Stačí být online.

V online kurzu se student učí svým vlastním tempem. Když nerozumí poslechu, pustí si ho třeba 10x a nikoho ze skupiny nezdržuje. Když mu jdou hůře slovíčka, věnuje jim více času, než se pustí do dalšího cvičení. Když si potřebuje upevnit výslovnost, procvičuje ji tolikrát, kolikrát potřebuje. Na hodinu s lektorem pak studenti chodí mnohem více připraveni. A s připraveným studentem se lektorovi pracuje jedna radost.

Lektor má v kombinované výuce naprosto zásadní funkci a bez něj by to nefungovalo. Jeho čas je využit mnohem efektivněji, protože se studenty probírá opravdu jen problémová místa, která studentovi nebyla v kurzu úplně jasná. Nemusí se zabývat slovíčky, opakovaným poslechem, jednodušší gramatikou a dalšími základními věcmi, které se student sám naučí v online kurzu. V hodinách s lektorem tak vzniká velký prostor pro to nejdůležitější – konverzaci, kterou student v online kurzu dostupnou nemá.

„Lektor se v hodinách nemusí zabývat slovíčky, opakovaným poslechem, jednodušší gramatikou a dalšími základními věcmi, které se student sám naučí v online kurzu. V hodinách s lektorem tak vzniká velký prostor pro to nejdůležitější – konverzaci.“

Lektor je také klíčovým motivačním prvkem. Když si student sjedná schůzku s lektorem, tedy živým člověkem, vytvoří si tím závazek a má tak větší motivaci ho dodržet. To znamená, že si udělá přípravu a na lekci s lektorem dorazí, protože mu to přeci slíbil. Lektor také studenta vyslechne a poradí mu, jakým směrem by se mělo jeho další studium ubírat. A když je potřeba, dodá studentovi kuráž a sebevědomí, aby ve svém jazykovém úsilí nepolevoval.

Samotné online kurzy jsou vytvořeny našimi lektory a metodiky, kteří pečlivě promysleli a připravili každou jednotlivou výukovou stránku. Velkou výhodou online kurzů oproti klasickým učebnicím je prostor pro herní a motivační prvky. Díky tomu, že je online kurz vysoce interaktivní, snáze upoutá studentovu pozornost. Student tak má mnohem více kontaktního času s jazykem, protože se mu opravdu dobrovolně věnuje v rámci samostudia.

3 Co z toho budete mít

Tou největší a nespornou výhodou je, že se dostanete i k těm studentům, kteří by sice rádi jazyky studovali, ale jsou neflexibilní. Jsou to ti studenti, kteří mají nepravidelný pracovní režim a potřebují výuku každý týden časově přizpůsobit. Jsou to studenti, kteří mají náročnou práci, hodně cestují nebo jsou přes den jinak časově vytížení. Tito studenti si ve svém nabitém rozvrhu nenajdou čas na to, aby na výuku několikrát týdně přišli. A co dojíždějící, kteří to k vám mají daleko a kvůli kurzu ve večerních hodinách by nestihli autobus domů? Všichni tito studenti potřebují flexibilní výuku. A to blended learning umí a řeší.

A pak jsou tu studenti, kteří neradi sedí v učebně s jinými studenty. Důvodů může být spoustu: jsou introverti, neradi mluví před druhými lidmi, které neznají, hodiny jsou na ně příliš dlouhé, nechtějí zdržovat druhé při výuce, protože jsou pomalí, nebo je naopak nebaví čekat na druhé. Někteří studenti potřebují individuální přístup, ale ten si často z finančních důvodů nemohou dovolit. I tohle blended learning umí vyřešit.

„Někteří studenti potřebují individuální přístup, ale ten si často z finančních důvodů nemohou dovolit. I tohle blended learning umí vyřešit.“

Dalším přínosem kombinované výuky je, že lépe využijete nevykryté kapacity vašich lektorů. Vaši lektoři mohou vyučovat studenty offline, tedy přímo ve vaší jazykové škole nebo za nimi dojedou. To už je na vaší domluvě. Výuka může být buď individuální, tedy jeden na jednoho, nebo skupinová, která pojme více studentů najednou. V tomto případě doporučujeme skupinky o maximálně 5 studentech, jako jsou naše konverzační kluby.

Vaši lektoři zároveň získají i možnost vést výuku online v rámci Skype lekcí a tím pádem mohou odučit i více hodin. Mnoho našich studentů si možnost online konverzačních lekcí pochvaluje, protože tak šetří čas na dojíždění. To samé platí pro lektory. V případě potřeby vás rádi seznámíme s vhodnými technologiemi pro online způsob výuky a vaše lektory zaučíme.

„Lépe využijete nevykryté kapacity vašich lektorů. Vaši lektoři získají možnost vést výuku online v rámci Skype lekcí a tím pádem mohou odučit i více hodin.“

Nebudete potřebovat žádné další učebnice. E-learning je v podstatě nahrazuje. Nevýhodou učebnic je, že nebývají pro studenta příliš motivační a nejsou plně přizpůsobeny samostudiu tak, aby si studenti mohli sami doma nacvičit poslech či výslovnost. U e-learningu si studenti poslech i výslovnost mohou procvičovat pomocí metody LRRC (poslechni, zopakuj, nahraj se, porovnej). Studenti na e-learningu také oceňují řízené učení slovíček, kdy si sami nemusí nic hlídat, a systém jim automaticky nabízí slovíčka k procvičování podle toho, jak dobře si konkrétní slovíčko už osvojili.

4 Jak vypadá spolupráce

Rádi byste se do blended learning pustili ve spolupráci s námi? Skvělé, předáme vám veškeré naše podklady, zkušenosti a know-how. Studentům společně navrhneme vhodný poměr e-learningového samostudia a lekcí s vašimi lektory a přihlásíme je do e-learningové platformy. Vašim lektorům nastavíme přístup k detailním studijním výsledkům jejich studentů a předáme jim veškeré podklady pro výuku, aby nemuseli nic navíc připravovat. A samozřejmě je pečlivě zaškolíme.

Váš lektor od nás dostane detailní přípravu na každou jednotlivou hodinu, která obsahuje 3-5 stránek A4. Bude tak mít plný přehled o tom, co už student v kurzu prošel, co se naučil nebo jakou by měl znát gramatiku a slovíčka. Díky tomu se váš lektor ve svých hodinách bude moci soustředit na konverzaci a prohloubení studentových znalostí a nebude se zdržovat opakováním toho, co už si student dobře osvojil. Toto platí pro kurzy angličtiny a němčiny.

„Díky hotovým podkladům a přípravě od nás se váš lektor ve svých hodinách bude moci soustředit na konverzaci a prohloubení studentových znalostí.“

Během samotného studia budeme plně k dispozici vám i vašim lektorům a přímo v e-learningové platformě i vašim studentům. Do samotné živé výuky už vám zasahovat nebudeme. Získáte v nás online zázemí a zkušeného partnera, který je tím, co dělá, nadšený. A tohle nadšení přeneseme i na vaše studenty.

Možná se bojíte, že vám studenty nebo lektory odvedeme. Tak to ale není. Blended learning má dvě složky – živého lektora a e-learning. My sami učit ani vytvářet vlastní týmy lektorů nechceme. Chceme dokonale dělat pouze online část a přípravu pro lektory, která s online kurzy úzce souvisí. Učení samotné rádi přenecháme jazykovým školám, které již mají vlastní zkušené a zavedené týmy lektorů.

„Chceme dokonale dělat pouze online část a přípravu pro lektory, která s online kurzy úzce souvisí. Učení samotné rádi přenecháme jazykovým školám.“

Blended learning výuce se intenzivně věnujeme již od roku 2013 a máme za sebou stovky spokojených klientů. Ve spolupráci s našimi stávajícími partnerskými školami učíme koncové uživatele, firemní zákazníky i žáky a studenty na základních a středních školách. Jako součást blended formy výuky angličtiny a němčiny jsme odučili již více než 1000 skype lekcí.

5 Co od nás získáte

Plně pro vás zajistíme e-learningovou část:

– dostanete e-learningové kurzy pro vaše studenty
– vašim lektorům dáme zdarma přístup do kurzů
získáte provizi z prodeje kurzů nebo slevu pro vaše studenty
– vaše lektory zaškolíme
– vašim lektorům dáme metodické podklady a přípravy pro angličtinu a němčinu na živou hodinu
– vy i vaši lektoři budete mít k dispozici kontrolní systém
– v případě firemní výuky dostanou přístup také personalisté a vedení firmy
– předáme vám veškeré naše zkušenosti a know-how
– budeme vám, vašim lektorům i studentům vždy plně k dispozici

Veškerou přípravu, zaškolení vašich lektorů, podporu a přístup do kurzů od nás máte v rámci naší spolupráce zdarma. Neúčtujeme si žádné skryté poplatky, ani nepožadujeme povinné odběry kurzů.

Celý přehled našich kurzů vhodných pro blended learning výuku najdete na našem webu www.onlinejazyky.cz. Nabídka platí pro obecné kurzy angličtiny a obecné kurzy němčiny.

6 Pojďte do toho s námi

Pojďte do toho s námi, pokud se vám blended learning líbí. Napište nám na info@onlinejazyky.cz a domluvíme detaily spolupráce. My zařídíme online část a vy studentům dodáte ty nejlepší lektory. Můžeme takto společně učit vaše studenty nebo se nám ozvěte a pomozte nám učit ty naše.