Obchodní španělština pro pokročilé B2

Obchodní španělština pro pokročilé B2

6 + 1 tematických kapitol

Po absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů ve španělsky mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený. Konečně se zařadíte tam, kam právem patříte a už vás nebude limitovat žádná jazyková bariéra. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

Systém je vynikající a velmi motivující, je skvělé, že si vše mohu zopakovat kdykoliv.

Pavlína M.
Obchodní španělština pro pokročilé B2 je pro vás tou správnou volbou, pokud je vaše jazyková úroveň minimálně B1+. Využijte tento kurz k získání toho nejpodstatnějšího pro gramotnou obchodní konverzaci.

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Kurz je rozdělený do 6 tematických kapitol, které se soustředí na zvládnutí obchodní terminologie, konkrétně v oblasti představování, sebeprezentace, prezentace firmy, emailové a telefonní komunikace, zaměří se na to, jak vést obchodní jednání. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia a vzorové zkoušce - Základní certifikace z Obchodní španělštiny.

Tematické okruhy

 1. Výrobky, výroby a služby pro zákazníka
 2. Marketing
 3. Firma a její vedení
 4. Pracoviště
 5. Firemní komunikace
 6. Konkurence
 7. Zkouška

Gramatika

 • předložky
 • gerundium
 • jednoduché časy oznamovacího způsobu (přítomný, minulý, souminulý, budoucí, podmiňovací)
 • budoucí čas
 • idiomatické výrazy
 • podmiňovací způsob
 • spojky v složených větách
 • spojovací způsob a jeho použití v rozkazovacím způsobu
 • minulý čas imperfektum
 • dokonavé časy (minulý, předminulý, budoucí)
 • minulý čas spojovacího způsobu

Slovní zásoba

 • statky
 • vlastnosti výrobku
 • klasifikace výrobků
 • výrobní faktory a přírodní zdroje
 • výrobní sektory
 • výrobní místa
 • zákaznické služby
 • kvalita výrobku
 • reklamace výrobku
 • marketing
 • cíle marketingu
 • marketingový plán
 • průzkum trhu
 • marketingový mix
 • cena, distribuce a podpora prodeje výrobku
 • firmy podle velikosti a právní formy
 • firmy podle ekonomických sektorů
 • strategický, operační a interní marketing
 • řízení lidských zdrojů
 • svět práce
 • zaměstnání, lidský kapitál
 • dělba práce
 • hledání zaměstnání – inzerát, žádost
 • odměna za práci
 • pracovní pohovor
 • ústní a písemná komunikace
 • poštovní služby
 • vhodnost komunikace
 • obchodní komunikace
 • obchodní dopis
 • interní komunikace ve firmě
 • obchodní prezentace
 • konkurence na trhu
 • konkurenceschopnost – kvalita, šíře a podpůrné služby k výrobkům

Využití jazyka v praxi:

 • reklamace výrobku
 • zásady dobré služby pro zákazníka
 • pohovor v pracovní agentuře
 • obchodní korespondence
 • obchodní prezentace

Fráze

 • na výrobním oddělení firmy
 • ve vedení firmy
 • v oddělení reklamací
 • na marketingovém oddělení firmy
 • v pracovní agentuře
 • u pracovního pohovoru
 • na obchodním oddělení firmy
 • vyjádření (ne)spokojenosti
 • setkávání
 • návrhy
 • uvedení výrobku na trh
 • rozvoj firmy
 • hledání zaměstnání

Garance rozsahu kurzu

 • 20 minut denně 6 měsíců výuky + 1 měsíc DELE B2
 • 60 hodin studia
 • 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení
 • 600 nových slovíček
 • 250 frází
 • 50 gramatických výkladů
 • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení
 • okamžitý překlad vybrané věty či slova
 • neomezený trénink výslovnosti
 • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
 • autentické audio poslechy
 • hodnotící videa

Garance vrácení peněz

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu. Jak na to? Stačí zaslat písemnou žádost o vrácení peněz do našeho centra pro podporu zákazníků: ONLINE jazyky, Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové.

Habla usted español? ... No?

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide

Pomůžeme Vám s výběrem kurzu