Španělština pro pokročilé B2 - DELE B2

Španělština pro pokročilé B2

6+1 tematických kapitol

Čím déle se učíte, tím více si věříte. Kurz Španělštiny pro pokročilé B2 rozšiřuje a zdokonaluje slovní zásobu, gramatické jevy, písemný projev, schopnost porozumění a plynulého vyjadřování. Zvládnutím tohoto kurzu se studenti z úrovně B1 posouvají na úroveň B2. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

Musím se přiznat, že se mi tento kurz velice líbí. Hlavní jeho výhodou je, že se můžu učit kdykoliv a nejsem závislý někam dojíždět. Je to super - děkuji.

Petr Š.

Španělština pro pokročilé B2 je určena pro studenty, kteří ve španělštině dosáhli úrovně B1. Umí se dorozumět v běžných každodenních situacích, dovedou bez větších problémů stručně hovořit o své práci či škole.

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Tento kurz je rozdělený do 6 tematických kapitol. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, ve které si ověříte získané vědomosti. Celý kurz vás postupně připraví na zkoušku DELE B2. 

Tematické okruhy

 1. Životní styl
 2. Osobnosti
 3. Vzdělání
 4. Zdraví
 5. Kultura
 6. Španělsko

Slovní zásoba:

 • práce
 • výživa
 • internet
 • pocity
 • povahové vlastnosti
 • vzhled
 • zaměstnání
 • umění
 • školní předměty
 • školní potřeby
 • školní aktivity
 • typy škol
 • zdraví a nemoci
 • psychické zdraví
 • zdravý životní styl
 • hudba
 • umělci
 • španělé
 • turistika

Gramatika:

 • jednoduchý minulý čas
 • perfektum
 • plusquamperfektum
 • slovesa SER a ESTAR
 • subjunktiv přítomného času
 • subjunktiv imperfekta
 • vztažné věty
 • subjunktiv perfekta
 • subjunktiv plusquamperfecta
 • předložky
 • vztažná zájmena
 • neurčitá zájmena
 • osobní zájmena v předmětu
 • příčinná souvětí
 • podmínkové věty – reálné
 • podmínkové věty – hypotetické
 • podmínkové věty – hypotetické v minulosti
 • časové věty
 • způsobová souvětí
 • přípustková souvětí

Garance rozsahu kurzu

 • při 20ti minutách denně 6 měsíců výuky + 1 měsíc DELE B2
 • 60 hodin studia
 • 20 hodin doporučeného opakování
 • 700 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení
 • 600 nových slovíček
 • 250 frází
 • 50 odborných, profesních a gramatických výkladů
 • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení
 • okamžitý překlad vybrané věty či slova
 • neomezený trénink výslovnosti
 • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
 • autentické audio poslechy
 • motivační a hodnotící videa

Garance vrácení peněz

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu. Jak na to? Stačí zaslat písemnou žádost o vrácení peněz do našeho centra pro podporu zákazníků: ONLINE jazyky, Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové.

Osobní zkušenosti našich studentů, komentáře ke kurzu a reference.

29 hodnocení celkem

„Musím se přiznat že se mi tento kurz velice líbí. Hlavní jeho výhodou je že se můžu učit kdykoliv a nejsem závislí někam dojíždět . Je to super - děkuji”

Petr Š.

„Jsem nadmíru spokojen ;o)
”

David L.

„S dosavadním obsahem, úrovní a zpracováním kurzu jsem velmi spokojen.”

Takreem

„S kurzem jsem velmi spokojena.
 ”

Ludmila S.

Habla usted español? ... No?

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide

Pomůžeme Vám s výběrem kurzu