Španělština pro středně pokročilé - DELE B1+

Španělština pro mírně pokročilé B1

6+1 tematických kapitol

Základy umíte, ale když máte souvisle komunikovat, chybí vám slovíčka a nejste si jisti gramatikou? Doplňte si mozaiku toho, co umíte. Pracujte na zdokonalování svých znalostí a dostane se vám schopnosti plynně konverzovat bez základních gramatických chyb. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.
Po dokončení kurzu Španělština pro mírně pokročilé B1 jsou studenti schopni porozumět bez větších problémů a ve španělsky mluvících zemích se domluví hravě. Sami dokážou vyjádřit své zkušenosti, zážitky ale požadavky a přání.
Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Učivo je rozděleno do 6 tematických kapitol. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, ve které si ověříte získané vědomosti. Kromě výrazného zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby a gramatických jevů vás tento kurz naučí lépe rozumět psanému i mluvenému slovu, vyzkoušíte si psaní písemných projevů a dozvíte se zajímavosti o španělsky mluvících zemích.

Tematické okruhy

 • Město a venkov
 • Bydlení
 • Lidské bytí
 • Příroda a lidé
 • Móda a aktivita
 • Stát a společnost
 • Zkouška

Gramatika

 • Složený a jednoduchý minulý čas
 • Imperfektum
 • Vazba ESTABA + GERUNDIO
 • Vazba LLEVAR + GERUNDIO
 • Složený budoucí čas
 • Zásady užití členu určitého
 • Jednoduchý budoucí čas
 • Vazba IR A + Infinitiv
 • Složený budoucí čas
 • Vyjádření mínění slovesem PARECER
 • Subjunktiv přítomného času
 • Subjunktiv ve vedlejších větách se spojkou QUE/ABY
 • Vyjádření přání
 • Vedlejší věty časové (když + oznamovací způsob)
 • Vyjádření stížnosti
 • Plusquamperfektum
 • Vyjádření zdvořilé žádosti
 • Jednoduchý podmiňovací způsob
 • Vyjádření pravděpodobnosti
 • Vyjádření domněnky a předpokladu
 • Souslednost časová
 • Nepřímá řeč
 • Neosobní vyjadřování
 • Subjunktiv po výrazech vyjadřujících pocity
 • Vztažné věty
 • Subjunktiv složeného minulého času
 • Subjunktiv imperfekta
 • Podmínková souvětí

Slovní zásoba

 • Město
 • Venkov
 • Doprava
 • Domov
 • Domácí práce
 • Životní prostředí
 • Jsme to, co jíme
 • Zdraví a nemoc
 • Člověk ve společnosti
 • Počasí
 • Fauna
 • Flóra
 • Móda
 • Aktivní život
 • Kam jdeš?
 • Země a kontinenty
 • Stát, úřady a společnost
 • Práva a zákony

Písemný projev

 • Moje město
 • Moje bydlení
 • Odpověď po e-mailu
 • Dopis z dovolené
 • Popis filmu
 • Stížnost starostovi

GARANCE ROZSAHU KURZU

 • 20 minut denně, 6 kapitol výuky + 1 kapitola s opakováním a test
 • 50 hodin studia
 • 800 multimediálních výukových stránek, výkladů a interaktivních cvičení
 • 1000+ nových slovíček a frází
 • 40 gramatických výkladů
 • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení
 • okamžitý překlad vybrané věty či slova
 • neomezený trénink výslovnosti
 • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
 • autentické audio poslechy
 • hodnotící videa

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu. Jak na to? Stačí zaslat písemnou žádost o vrácení peněz do našeho centra pro podporu zákazníků: ONLINE jazyky, Piletická 486/19, 50341 Hradec Králové.

Habla usted español? ... No?

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide

Pomůžeme Vám s výběrem kurzu