Italština A1-

Italština pro začátečníky A1-

4 tematické kapitoly

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás italštinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 4 měsíce studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

Italština pro začátečníky A1- je především pro ty, co s italštinou nemají žádné zkušenosti. Kurz se soustředí na zvládnutí základní gramatiky, slovní zásoby a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a psaný projev. Výstupní úrovní kurzu je A1-. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět jednoduchým článkům a vytvářet jednoduché věty.

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

Kurz je rozdělený do 4 tematických kapitol, které vás provedou základními italskými obraty a frázemi. Studenti se naučí počítat, představit se a časovat slovesa. Student zvládne velmi jednoduchou konverzaci s mluvčím.

1. LIDÉ A VĚCI

Témata:

 • Začínáme
 • Rodina
 • Povolání
 • Osobní údaje

 Slovní zásoba:

 • pozdravy a loučení
 • osobní zájmena
 • barvy
 • čísla 1- 10
 • tázací zájmena
 • věci, místa, lidé
 • vlastnosti
 • povolání
 • dny, týdny, měsíce, rok
 • fráze – představujeme se

 Gramatika

 • sloveso BÝT/MIT
 • výslovnost, přízvuk
 • jednotné/množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • shoda v rodě a čísle
 • neurčitý/určitý člen
 • nepravidelná slovesa (jít/jet, být/zůstat, dělat)
 • přivlastňovací a tázací zájmena

Jazyk v praxi

 • seznámení
 • představení
 • telefonování

 

2. CESTOVÁNÍ

Témata:

 • Požádat/dát informace ohledně bydlení/ubytování
 • Ve městě/na venkově/v cizině
 • Památky

Slovní zásoba:

 • Domov/dům/byt/hotel
 • tázací věty
 • zájmena
 • země a národnosti
 • dopravní prostředky
 • budovy a obchody ve městě
 • čísla 10 - 1000
 • zdvořilostní fráze – setkávání
 • fráze - porozumění

 Gramatika

 • otázky a záporné věty s pravidelnými slovesy
 • slovesa pohybová
 • zjišťovací otázky a krátké odpovědi
 • použití c´è a ci sono
 • jednoduché a složené předložky
 • další nepravidelná slovesa

 Jazyk v praxi

 • vyplnění formuláře/neformální dopis
 • fráze – zdvořilostí
 • pokyny a dotazy

3. NAKUPOVÁNÍ

Témata:

 • Nakupování potravin/oblečení
 • V baru/v restauraci

Slovní zásoba

 • Místa a obchody
 • Potraviny
 • Oblečení – druhy, velikosti
 • Jídla, chody, druhy obsluhy,
 • placení – ceny, peníze, účet, váhy, hotovostní/bezhotovostní
 • fráze – objednat si /zaplatit
 • v obchodě

Gramatika

 • modální slovesa
 • nepravidelná slovesa
Jazyk v praxi
 • objednáváme v baru/restauraci
 • nakupujeme v obchodě
 • jídelní lístek
 • co si obléknu/ zabalím do zavazadla?

 

4. VOLNÝ ČAS/POČASÍ

Témata:

 • Dovolená/výlet
 • Počasí - roční období a volný čas
 • K moři či na hory?

Slovní zásoba

 • Moje dovolená
 • Volný čas - sport
 • fráze – počasí
 • fráze – vyjádření názoru
 • popis

Gramatika

 • použití slovesa FARE
 • slovesa vědět/znát
 • předložky – použití
 • další nepravidelná slovesa

Jazyk v praxi

 • dopis s popisem místa
 • popis počasí
 • co si obléknu v zimě, v létě?

Garance rozsahu kurzu:

 • 1200+ multimediálních výukových stránek
 • 400+ stránek s výkladem
 • 700+ interaktivních cvičení
 • 1300+ nových slovíček a frází
 • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky
 • okamžitý překlad vybrané věty či slova
 • neomezený trénink výslovnosti
 • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
 • autentické audio poslechy
 • video výklady

Garance kvality metodiky kurzu

Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Garance vrácení peněz

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu. Jak na to? Stačí zaslat písemnou žádost o vrácení peněz do našeho centra pro podporu zákazníků: ONLINE learning, Nerudova 198/36, 50002 Hradec Králové.

Parla italiano? … No?

Ukázková lekce zdarma

Italština pro začátečníky A1-
Vaše soukromí je pro nás důležité. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou. Striktně se řídíme ochranou osobních údajů.
Italština A1-

Ukázková lekce zdarma

Nechte se bavit a vyzkoušejte online jazyky, které si zamilujete. Jednoduše vyberte jazyk a kurz a začněte.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou. Striktně se řídíme ochranou osobních údajů.
Lekce angličtiny zdarma
Krok 1 ze 2
Krok 2 ze 2
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide