Angličtina pro začátečníky A1-

Angličtina pro začátečníky A1-

6 + 1 tematických kapitol

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás angličtinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 tematických kapitol studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například představit se, koupit si lístky na vlak či mluvit o svých volnočasových aktivitách. Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

Kurz se mi moc líbí a hlavně mě baví. Není to jako nudné hltání slovíček z obyčejné učebnice.

Jitka
 N.
Angličtina pro začátečníky A1- je určena pro ty, kteří nemají s angličtinou žádné zkušenosti. Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium anglického jazyka. Zábavnou formou si osvojíte základy gramatiky a slovní zásoby.

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

Kurz je rozdělený do 6 tematických kapitol. V prvních šesti kapitolách se seznámíte se slovní zásobou, která se vám bude hodit v každodenních situacích, naučíte se pojmenovat věci, které vás obklopují doma, ve škole či městě. Osvojíte si gramatiku, díky které budete schopni vyjádřit základní informace o sobě a vašich blízkých. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia, kde si zopakujete, co jste se v kurzu naučili.

Kapitola Lekce Slovní zásoba Gramatika Popis kapitoly
1. První kontakty
 1. Začínáme
 2. Povolání
 3. Osobní údaje
 4. Opakování
 • škola (school, bag, pencil, teacher, book, red, blue…)
 • čísla (one, two, three, …, nine, ten)
 • povolání (doctor, shop assistant, lawyer…)
 • dny (week, month, Monday, Tuesday…)
 • osobní údaje (surname, address, postcode…)
 • čísla (eleven, twelve, …, nineteen, twenty)
 • pozdravy
 • zájmena v 1. pádě (I, you, he, she, it…)
 • množné číslo (a waiter/waiters)
 • neurčitý člen (a lawyer/an apple)
 • hláskování (A /ei/…)
 • sloveso BÝT (I am, you are…)
V první kapitole se studenti mimo jiné naučí slovíčka, se kterými se setkávají ve školním prostředí. Aktivně si procvičí hláskování a číslice od 1 do 20, dále se seznámí s osobními a přivlastňovacími zájmeny a v neposlední řadě se naučí skloňovat sloveso BÝT.
2. Setkávání
 1. Noví přátelé
 2. Rodina
 3. Odkud jsi?
 4. Opakování
 • domov (garden, flat, house, window…)
 • domov - slovesa (learn, buy, work, live…)
 • členové rodiny (parents, father, daughter, husband…)
 • čísla (twenty, thirty, …, one thousand, one million)
 • přídavná jména (good, old, young, tired…)
 • země a národnosti (Gernamy, Italy, Russia…)
 • sloveso BÝT - otázka
 • tázací zájmena (who, what, how…)
 • sloveso BÝT - stažené tvary
 • určitý člen (an apple/the apple)
 • sloveso BÝT - zápor
 • zjišťovací otázky (Am I? Are you?...)
V této kapitole se studenti mimo jiné naučí pojmenovat jednotlivé členy rodiny a vyjádřit se o jejich charakteristických vlastnostech pomocí přídavných jmen. Osvojí si metodu tvorby otázek a pochopí základní rozdíl mezi členem určitým a neurčitým.
3. Města
 1. Místa ve městě
 2. Cestujeme
 3. Osobní věci
 4. Opakování
 • město (capital, town, market, shop, bank…)
 • V kině (cinema, enjoy, ticket, adult…)
 • dopravní prostředky (plane, tram, train…)
 • na nádraží (money, coin, platform, ticket office…)
 • osobní věci (wallet, camera, laptop, tablet…)
 • přídavná jména (difficult, important, right, wrong…)
 • určování času (a.m., p.m., to, past...)
 • digitální čas
 • měna ( €/Euro, £/pound)
 • neformální email - náležitosti
 • sloveso MÍT (I have, you have…)
 • sloveso MÍT - zkrácené tvary, zápor
Tato kapitola se zaměřuje na aktivity a různé způsoby cestování ve městě. Studenti se mimo jiné naučí vyjádřit čas, který ukazují klasické i digitální hodiny, ve cvičeních si aktivně procvičí sloveso MÍT a seznámí se s frázemi užitečnými při psaní neformálních emailů.
4. Domov a rodina
 1. Příbuzní
 2. Můj domov
 3. Kdo to je?
 4. Opakování
 • moje rodina (aunt, uncle, grandchildren, grandmother…)
 • časové údaje (every morning, in the evening…)
 • domov (floor, ceiling, carpet, sofa, desk…)
 • vybavení (furniture, picture, bed, lamp…)
 • předměty denní potřeby (key, purse, box, cup…)
 • ovoce a zelenina (lemon, grapes, cucumber, garlic... )
 • sloveso MÍT - otázka
 • časové údaje 1 - umístění ve větě
 • přivlastnění (Tom, Jack and John's)
 • rozdílný význam 's
 • předložky (in, on, behing, under…)
 • vyjádření nározu
V této kapitole se studenti mimo jiné naučí správně používat místní předložky a zároveň si procvičí slovní zásobu spojenou s vybavením domácnosti. Seznámí se také z několika odlišnými způsoby jak vyjádřit svůj vlastní názor a budou upozorněni na různá použití 's.
5. Denní režim
 1. Pracovní dny
 2. Volný čas
 3. Vyrazíme ven!
 4. Opakování
 • denní režim (get up, go to bed, study, live…)
 • pracovní den (get home, have a break, leave work…)
 • volnočasové aktivity (go jogging, listen to the radio…)
 • volný čas (gym, soap opera, magazine…)
 • zábava (go to the concert, go shopping…)
 • oblíbenost (like, love, hate, prefer)
 • přítomný čas prostý
 • časové údaje 2 - použití předložek
 • přítomný čas prostý - otázka
 • časové údaje 3 - opakování
 • přítomný čas prostý - zápor
 • přítomný čas prostý - krátká odpověď
Slovní zásoba v této kapitole umožní studentům hovořit o jejich každodenních aktivitách, zálibách a koníčcích. Studenti se mimo jiné naučí používat předložky pro vyjádření časových údajů a aktivně si procvičí tvoření otázek a záporu v přítomném čase prostém.
6. Slavnostní dny
 1. Co máš rád?
 2. Všechno nejlepší!
 3. Víkend
 4. Opakování
 • oblíbené činnosti (paint, cook, travel, hike…)
 • roční období (season, spring, summer, autumn…)
 • měsíce (January, February, March, April...)
 • řadové číslovky (the first, the second, …, the hundredth)
 • frekvence (always, usually, often, never…)
 • víkend (because, spend (time), together…)
 • tvary s '-ing' (swimming, driving…)
 • předmětná zájmena (me, you, him…)
 • data (It is the first of May)
 • návrhy
 • pravidlo jednoho záporu ve větě
 • časové předložky (on/in)
V předposlední kapitole se studenti seznámí s pravidly pro připojování koncovky -ing k významovým slovesům, dále se setkají s pravidlem jednoho záporu a naučí se řadové číslovky a měsíce, což jim umožní vyjádřit nejrůznější data.
7. Opakování A1-
 1. Opakování A1-
Každý týden máte k dispozici video výklady, MP3 poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti včetně opakování interaktivních cvičení.

Díky neomezenému tréninku výslovnosti s Avatarem se naučíte mluvit. Propracovaný motivační systém vyhodnotí vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

 
Projdějte si podrobný obsah kurzu angličtiny pro začátečníky A1. Co vše se s námi naučíte?
 
Jak fungují ONLINE jazyky? Jako hra. Budou vás bavit!
 
Jaké garance a záruky získáváte s ONLINE jazyky? Např. doživotní licenci a garanci vrácení peněz.

Garance rozsahu kurzu:

 • 800+ multimediálních výukových stránek
 • 250+ stránek s výkladem
 • 450+ interaktivních cvičení
 • 400+ nových slovíček a frází
 • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky
 • okamžitý překlad vybrané věty či slova
 • neomezený trénink výslovnosti
 • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
 • autentické audio poslechy
 • video výklady

Garance kvality metodiky kurzu

Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Garance vrácení peněz

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu. Jak na to? Stačí nám prostřednictvím emailu zaslat žádost o vrácení peněz na adresu: info@onlinejazyky.cz.

Osobní zkušenosti našich studentů, komentáře ke kurzu a reference.

3 hodnocení celkem

„Jsem velice spokojená, přesně takovou jsem měla představu o výuce.”

Lenka Smejkalová

„Děkuji jsem spokojen, akorát by avatar občas mohl číst pomaleji. Ale jinak vše v pořádku.”

Jakub Kašák

„Dobrý den, jsem s výukou prvního měsíce nad míru spokojen. Brzy jsem jej dokončil, neboť jsem věčný začátečník a nějaké základy už mám. Vadilo mne, ze v opakování Opakování - Slovesa, povolání a osobní údaje mi test neuznal 100%. Vadilo mu, že jsem zařadil slovo Cleaner do Jobs.... ale já jsem přesvědčen, že uklízeč/ka je povolání. :-). Test mám za 95%, takže to neřeším. Spíše bych chtěl nahlásit malou chybku. Teď doufám, že se nemýlím. :-) Přeji hezký den. A ještě jednou děkuji. Z výuky jsem nadšen.”

Petr Marek

„Prozatím spokojenot, uvidíme, jak se kurz rozjede dál :-)”

Lukáš Svoboda

„Jsem velmi spokojená. Jsem velmi ráda, že i přes potíže, které jsem měla s mým počítačem, jsem po delší době mohla opět navázat na výuku. Je to skvělé. Děkuji.”

Libuše Polívková

„Jsem velmi spokojen, daří se mi děkuji.”

Oldřich Motyka

„I did this course very happy! Thank you! I wish you much success and many successful students! PS: Zkouším i něco navíc, co jsem se ještě neučila, omluvte prosím případnou chybku...”

Eva Vávrová

„Dobrý den, zakoupil jsem si váš kurz Angličtina pro začátečníky A1 a jsem s ním velmi spokojen. Musím uznat, že lepší výuku jazyka jsem nikde jinde neviděl. Chodil jsem několik let na kurzy angličtiny a pokládám se za tzv. věčného začátečníka. Úspěšně mám za sebou první kapitolu a už se těším na druhou. Tu první kapitolu jsem zvládl asi za 1 týden (cca 3 hodiny). Je nějaká možnost rychlejšího odemykání ostatních kapitol (např po 1 týdnu)? Ještě jednou děkuji za efektivní a zábavnou výuku angličtiny.”

Pavel Tencer

„Nejdříve jsem myslel, že přejdu na vyšší úroveň kursu. Přestože mám znalost mírně pokročilého, tak jsou moje znalosti značně nevyrovnané. Některé učivo znám ze středně pokročilých, ale i u začátečnického se najdou mezery. Kurs mi umožňuje projít si svým tempem celé učivo. Málokdy se mi podařilo věnovat se angličtině tak pravidelně aniž bych se do toho musel nutit. Sice mne to stojí více peněz, ale umožňuje mi to zodpovědnější přístup.”

suchomelka

„Jsem spokojený, mohu se učit v dobu, kdy mám čas, zábavnou formou a snad i efektivně.”

Oldřich Motyka

„Skvěle, děkuji :-)”

Eva Kuchařová

„Jsem velmi spokojen, sice mi ten měsíc trvá asi tak tři měsíce, ale pomalu ale jistě kráčím vpřed.”

Ladislav Slabý

„Super, kdybych si pořádně v závěrečném testu přečetl zadání u dvou otázek a místo správně znějících vět označil dle otázky ty chybné, tak to bylo v cajku :) bojuji se svou leností a posouvám se dále.”

Michal Polanecký

„Jsem spokojen, je to zábavné...”

Pilný

„Super, zvládá to i synátor v šesté třídě a ze školy nosí jedničky z AJ.”

Michal Polanecký

„Výuka je čím dál lepší, jsem moc spokojená. Je ten můj výsledek.. Děkuji za kurzík.”

Pavla S.

„Tento kurz nebyl tolik náročný, lépe to lezlo do hlavy. Hrozně moc se mi líbí forma výuky a opakování slovíček, výslovnosti a mikrofon, zda to vyslovujeme dobře a také to, že se dají sloupky s textem i s překladem skrýt a odkrýt postupně při výuce. Každou volnou chvilku jsem u výuky. Jana”

Jana

„Kurz se mi moc líbí a hlavně mě baví. Není to jako nudné hltání slovíček z obyčejné učebnice.”

Jitka N.

„S výukou jsem spokojená.”

Alena K.

„S kurzem jsem velice spokojena. Angličtinu opakuji kdykoliv mi to děti dovolí a hezky z pohodlí domova.”

Petra Kuchtová

„Něco takhle udělaného tu chybělo!
”

Petr P.

„Kurz je výborný, jsem naprostý začátečník a vyhovuje mi výuka jak formou hry, doplňování a křížovek, tak mi velice pomáhá avatar s výslovností. Je pohodlné se k úkolům vracet a opakovat si je.”

DanyBeruska

„Jsem velice spokojen s interaktivní výukou na onlinejazyky.cz, vše je velmi přehledné, jen tak dál:)”

Jakub V.

„Hezký den, děkuji za další lekci zaměřenou na práci a telefonování...hodně mi to dalo. ”

Ivan K.

„Jsem velmi spokojená. Vyhovuje mi, že si mohu zvolit vlastní tempo.”

Ivana F.

„100% spokojenost.”

Dominika 
J.

„Další měsíc za mnou. Stále mě to baví.”

Petr F.

„Kurz nemá chybu, jen kdybych měla víc času:-( Ale bez tohoto kurzu jen v ruce knížku pro samouky - už by byla zase na poličce a já stálý začátečník:-( Takhle je to hodně zábavné!!! Děkuji celému týmu a přeji všem hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě!!!!”

Romana M.

„Začíná se to trochu komplikovat,ale určitě vytrvám a nevzdám to... :-)”

Petr Famfulík

„Děkuji za další výukovou lekci nyní o cestování. Angličtinu potřebuji i v rámci své práce, tak jsem ráda, že se intenzivně a pravidelně dále vzdělávám a baví mě to. Have a nice days. Bylo by možné mi zaslat mailem nějaké potvrzení pro zaměstnavatele, že angličtinu u vás studuji?”

Ivana S.

„Dobrý den, děkuji za další sedmou lekci, se kterou jsem si zopakovala některé fráze a slovíčka, naučila se hodně nového. ”

Ivana
 S.

„Děkuji za další lekci angličtiny. Měla jsem dovolenou v zahraničí, tam jsem tam prakticky využila své znalosti. Bylo to fajn. Krásné dny”

Ivana S.

„Dobrý den, s kurzem jsem spokojená. Nejvíc mě potrápily zkrácené tvary, zápory, číslovky. Neučím se každý den, to je vidět, jak dlouho jsem "louskala" tuto lekci. Pro mě je strašně dobré, že se kdykoliv můžu vrátit ke slovíčkům, frázím, které mi nejdou.....A hlavně si trénuji mozek!!!!! ”

Libuše K.

„Je to skvělé je to něco jako angličtina hrou, baví mě to víc než koukání do knížky. ”

Guest349923

„Jsem velmi spokojena z tímto způsobem výuky, děkuji Vám za úsilí, které jste věnovali přípravě tohoto kursu. Měla jsem z toho obavy ale není to tak zlé.”

Eva Š.

„Dobrý den, jsem velice spokojen.”

Vlastimil S.

„Miluju jazyky!”

Guest930564

„Kurz se mi líbí a motivuje mě.”

80

„Jsem velmi spokojená, je to dobrá zábava.”

Avesa

„Dobrý den, já Vám moc děkuji, já jsem se do toho učení nějak zabrala, je to jako droga, neb je to geniálně zpracované a mě snad poprvé v životě baví studium angličtiny. Ještě jednou moc děkuji, začnu procvičovat a budu se těšit na následující lekce.”

Jana L.

„Právě jsem si prošla polovinu Vašeho dema a nedá mi to, abych Vám nenapsala své dojmy. Už samotné demo působí velmi profesionálně, celý projekt se mi jeví jako velmi unikátní a skvělá myšlenka, ohromuje mě množství práce, které se za celým projektem skrývá. Je v tom vtip, je v tom zábava, je tam obsah, je tam kvalita. Bravo!”

Bohdana K.

„Jsem zatím velmi spokojen. ”

Libor K.

„Děkuji, výuka byla v pohodě.”

Jana H.

„Spokojenost veliká!”

Lenka F.

„Výborná výuka, anglicky se učíme nenásilně a dobrým tempem. Jsem opravdu nadšená nejen touto lekcí.”

Jana J.

Do you speak English? ... No?

Ukázková lekce zdarma

Angličtina pro začátečníky A1-
Vaše soukromí je pro nás důležité. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou. Striktně se řídíme ochranou osobních údajů.
Angličtina pro začátečníky A1-

Ukázková lekce zdarma

Nechte se bavit a vyzkoušejte online jazyky, které si zamilujete. Jednoduše vyberte jazyk a kurz a začněte.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou. Striktně se řídíme ochranou osobních údajů.
Lekce angličtiny zdarma
Krok 1 ze 2
Krok 2 ze 2
highslide