Angličtina pro žáky 5. třídy

Angličtina pro žáky 5. třídy

10 tematických kapitol

Pro žáky 1. stupně jsme si připravili speciální kurz angličtiny zaměřené na látku 5. třídy. Kurz zohledňuje slovní zásobu a gramatiku probíranou v nejpoužívanějších učebnicích na základních školách a také odpovídají RVP. Kurz Angličtiny pro žáky 5. tříd je sestaven v souladu s potřebami základních škol a vznikl ve spolupráci s učiteli a rodilými mluvčími. Kurz za pomocí obrázků a jednoduchých cvičení opakuje a upevňuje slovní zásobu, fráze a základy gramatiky. Děti si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovedností.
Tento kurz je určený pro žáky 5. tříd. V kurzu můžeme najít gramatické jevy, které se týkají přítomného času prostého, průběhového, řadových číslovek, ukazovacích zájmen a mnoho dalšího. Tento kurz se také zaměřuje na nacvik hláskování.
Každý den jsou k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.
Kurz je rozdělený do 10 tematických kapitol. Slovní zásoba je zaměřena na přírodu, školu, nakupování apod. Žák si kromě slovíček také automatizuje první fráze a učí se je vhodně použít. Trénink frází je propojený se slovní zásobou a gramatikou.

GARANCE ROZSAHU KURZU:

  • 570+ multimediálních výukových stránek
  • 260+ stránek s výkladem
  • 250+ interaktivních cvičení
  • 300+ nových slovíček a frází
  • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky
  • okamžitý překlad vybrané věty či slova
  • neomezený trénink výslovnosti
  • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
  • autentické audio poslechy
  • video výklady

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU

Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a dle Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu. Jak na to? Stačí nám prostřednictvím emailu zaslat žádost o vrácení peněz na adresu: info@onlinejazyky.cz.

Ukázková lekce zdarma

Angličtina pro žáky 5. třídy
Vaše soukromí je pro nás důležité. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou. Striktně se řídíme ochranou osobních údajů.
Angličtina pro žáky 5. třídy

Ukázková lekce zdarma

Nechte se bavit a vyzkoušejte online jazyky, které si zamilujete. Jednoduše vyberte jazyk a kurz a začněte.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Nebudeme sdílet Vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou. Striktně se řídíme ochranou osobních údajů.
Lekce angličtiny zdarma
Krok 1 ze 2
Krok 2 ze 2
highslide