Vztažné věty v angličtině

4.5.2013 - Angličtina

Vztažné věty v angličtině

Vítáme Vás v článku, ve kterém se dozvíte základní gramatické informacevztažných větách v angličtině. Vztažné věty se anglicky řeknou "relative clauses" a mají význam ve chvíli, kdy tvoříme vedle jednoduchých vět i souvětí. Právě část onoho souvětí (tedy vedlejší věta) se pak vztahuje k podstatnému jménu z věty hlavní a rozvíjí ho. Takovéto věty se označují jako vedlejší věty přívlastkové a používají k tomu, abychom specifikovali, o které osobě, věci či místu hovoříme. Pro uvozování těchto vedlejších vět se v angličtině používají tzv. vztažná zájmena, o kterých pojednává obsah dalších částí článku, jehož hlavní náplní je angličtina online.

Skupiny vztažných vět v angličtině

Obecně lze vztažné věty v angličtině rozdělit na dvě skupiny a to dle toho, jak podstatnou informaci nesou vzhledem k rozvíjenému podstatnému jménu z věty hlavní. Mezi tyto dvě skupiny vztažných vět patří:
 

  • definující vztažné věty (defining)

  • nedefinující vztažné věty (non-defining)

Definující vztažné věty v angličtině (defining)

Definující vztažné věty nesou nezbytně nutnou informací, kterou je potřeba znát, abychom mohli přesně identifikovat věc, osobu či místo zmíněné ve větě hlavní. Definující vztažné věty se neoddělují čárkou a vzhledem k nezbytnosti informace, kterou podávají, je nemůžeme vypustit.

Nedefinující vztažné věty v angličtině (non-defining)

Naopak nedefinující vztažné věty v sobě skrývají pouze doplňující informaci, bez které smysl a přesnost věty hlavní nebude žádným způsobem dotčena. Proto také takovoutu větu můžeme vypustit. Nedefinující vztažné věty se oddělují čárkou.

Vztažná zájmena u vztažných vět - who, which, that

V této části článku se pojďme podívat na první část samotných anglických vztažných zájmen, se kterými se můžeme běžně při komunikaci v angličtině setkat. Zaměříme se nyní na vztažná zájmena:
 

  • who

  • which

  • that

Vztažné zájmeno WHO

Vztažné zájmeno "WHO" lze přeložit jako "který" nebo "jenž" a používá se výhradně v situacích, kdy podstatné jméno v hlavní větě, které rozvíjíme, je nějaká osoba.

například:

To je ten muž, který mi ukradl auto.  ->  This is the man who stole my car.

Vztažné zájmeno WHICH

Vztažné zájmeno "WHICH" se překládá naprosto stejně jako vztažné zájmeno "WHO" - tedy "který" nebo "jenž". Rozdíl je pouze v použití. Vztažné zájmeno "WHICH" se totiž používá nikoli pro osoby, ale pro zvířata a neživé věci.

například:

Dostal jsem včera mobil, který jsem vždy chtěl.  ->  I got a cell phone yesterday which I've always wanted.

Vztažné zájmeno THAT

Vztažné zájmeno "THAT" je dalo by se říci lékem na všechno. Lze ho libovolně zaměnit za "WHO" či "WHICH". Nezáleží tedy, zdali podstatné jméno ve větě hlavní je živé či neživé. Překládá se stejně jako obě předchozí vztažná zájmena. Jediným omezením, které v souvislosti s použitím vztažného zájmena "THAT" angličtina rozeznává, je to, aby vztažná věta (tedy ta vedlejší přívlastková) byla definující (defining). Pro nedefinující věty nelze vztažné zájmeno "THAT" použít!

například:

Vše, co děláš, je špatně.  ->  Everything that you do is wrong.

Vztažná zájmena v angličtině u vztažných vět - where, when, why

Právě se nacházíme v druhé části angličtiny pro samouky věnované vztažným zájmenům u vztažných vět. Nyní se zaměříme na další tři vztažná zájmena, kterými jsou:

  • where

  • when

  • why

Vztažné zájmeno WHERE

Vztažné zájmeno "WHERE" používáme ve vztažných větách v sitacích, které bezprostředně souvisí s místem. "WHERE" znamená "KDE", a tak je celkem zřejmé, kdy je použití vztažného zájmena "WHERE" na místě.
 

například:

Líbí se mi místo, kde bydlím.  ->  I like the place where I live.

 

Vztažné zájmeno WHEN

Vztažné zájmeno "WHEN" se do češtiny překládá jako "KDY". Proto uvažujeme jeho použití nejčastěji ve spojení s nějakým časovým okamžikem či situací bezprostředně související s časem.
 

například:

Neví, kdy dorazíš.  ->  He doesn't know when you arrive.

 

Vztažné zájmeno WHY

Jak ukazuje příklad pod tímto textem, vztažné zájmeno "WHY" lze použít například v situacích, kdy něco zdůvodňujeme, protože "WHY" znamená "PROČ".
 

například:

To je ten důvod, proč jsme se rozešli.  ->  This is the reason why we broke up.

Stáhněte si zdarma PDF výklad vztažných vět v angličtině


PDF výklady zdarma zpracovány ve spolupráci s jazykovou školou EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM.

Zpět na přehled článků
highslide