VIDEO NEWS - SQUIRRELS (A1)

3.3.2014 - Angličtina

Pojďte si poslechnout nejnovější novinky ze světa veverek!
Cvičení k poslechu naleznete zde
 

SLOVNÍ ZÁSOBA

Species – druhy
Squirrel – veverka
Walnut – vlašský ořech
 

TEXT V ANGLIČTINĚ

There are more than 200 species of squirrels all over the world but not in Antarctica. Their brain is almost as big as walnut. There are squirrels that are black, white, gray, brown and red. Squirrels eat for example nuts and fruit. Thanks to squirrels we have millions of trees. They put nuts under the ground and then they don’t know where.

TEXT V ČEŠTINĚ

Po celém světě kromě Antarktidy se nachází více než 200 druhů veverek. Jejich mozek je téměř tak veliký jako vlašský ořech. Veverky jsou černé, bíle, šedé, hnědé a zrzavé. Veverky se živí například oříšky a ovocem. Díky veverkám máme miliony stromů. Oříšky zahrabou a neví kam.

 

Autor: Monika Žáková

 

Zpět na přehled článků
highslide