Vazba USED TO v angličtině

14.5.2013 - Angličtina

Vazba "USED TO" v angličtině

Vazba USED TO spadá do části anglické gramatiky, která se vyskytuje poměrně často, a tak je určitě dobré ji ovládat.

Znalost used to v angličtině

Kdybychom si jako naprostí laici přeložili frázi "USED TO", jen těžko bychom zjistili, k čemu se tato vazba "USED TO" může v angličtině používat. "USED TO" přeložený jako "použitý nebo zvyklý na" zde absolutně nedává smysl, a právě proto by Vám tento článek měl pomoci vazbě used to porozumět. Ve skutečnosti se totiž samotné USED TO ani nijak přeložit nedá. Jedná se totiž o jakousi formu vyjádření minulého času, která má své konkrétní podmínky použití. Lze ji však přeložit v souvislosti se slovesem, ke kterému se pojí.


česky: spával, běhával, mívával
 

anglicky: used to sleep, used to run, used to have

Použití used to v angličtině

Z předešlého odstavce a použitých příkladů se už pomalu rýsuje, k čemu se bude vazba USED TO používat. Asi nikoho nepřekvapí, že nutnou podmínkou pro použití USED TO je věta v minulém čase. Vazbu USED TO totiž používáme pro děje, které se v minulosti opakovaly nebo odrážejí nějaký minulý stav. Po vazbě USED TO pak vždy následuje sloveso v infinitivu.

Příklady USED TO v angličtině:


česky: Když jsem byl malý kluk, hrával jsem na piano.

anglicky: When I was a little boy, I used to play the piano.
 

česky: Martin bývával velmi sobecký.

anglicky: Martin used to be very selfish.
 

česky: Nic není, jak bývávalo.

anglicky: Nothing is like it used to be.

USED TO se nepoužívá

Problematika použití vazby USED TO je velmi jednoduchá, avšak kdybychom ji neznali, jen těžko bychom mohli odhadovat pravý význam věty. Již jsme si řekli, kdy se USED TO používá, nyní je čas zmínit, kdy bychom se měli vazbě USED TO vyhnout a použít raději nějaký z minulých časů.


  • USED TO se nepoužívá po WHEN, WHILEAND

  • USED TO se nepoužívá pro vyjádření doby nebo průběhu nějaké akce

  • USED TO se nepoužívá pro děje, které probíhaly a stále ještě probíhají

Vazba "be used to"

Základ vazby USED TO jsme si popsali v první části tohoto článku. Nyní přejdeme k první modifikaci této vazby, a to k tvaru "be used to". Jak je vidno, klasická vazba "USED TO" je zde doplněna o sloveso "BE" ("být"), jež dává najevo, že samotnou vazbu bude možné přeložit.

"BE USED TO" = být zvyklý na

Vazbu "BE USED TO" překládáme jako "být zvyklý na". Díky slovesu "BE", které se nachází na začátku této fráze, můžeme tuto vazbu skloňovat a transformovat ji do požadovaných časů. Vazba "USED TO" je určena pro minulost, zatímco "BE USED TO" můžeme použít v naprosto libovolném čase.

Sloveso za "BE USED TO"

Skloňování slovesa "be" pro vyjádření správného času není těžká záležitost, mnohem zákeřnější je tvar samotného slovesa, se kterým se fráze pojí. Protože se na to často zapomíná, je třeba zdůraznit, že po vazbě "BE USED TOnásleduje sloveso ve formě gerundia, tedy "infinitiv + ING".

Příklady vazby "BE USED TO"

Pro lepší představu, jak by správně sestavená věta obsahující vazbu "BE USED TO" měla vypadat, si pojďme uvést pár příkladů.


česky: Jana je zvyklá vstávat v 8:00.

anglicky: Jane is used to getting up at 8 a.m.
 

česky: Jsi zvyklý pít mléko?

anglicky: Are you used to drinking milk?
 

česky: Nejsme zvyklí koukat na TV.

anglicky: We are not used to watching TV.

Vazba get used to

Druhá modifikace klasické vazby "USED TO" je velmi podobná té první ("BE USED TO"). Nejen že má velmi podobný význam, ale i gramatická pravidla jsou téměř totožná. Pojďme se tedy podívat na vazbu "GET USED TO" podrobněji.

"GET USED TO" = zvyknout si na něco

Protože sloveso "GET" vytváří často změnu stavu, pak i vazba GET USED TO bude mít tento nádech. Vazbu GET USED TO překládáme jako "zvyknout si na něco". I zde pak díky tomu, že vazba USED TO má před sebou sloveso "GET", můžeme větu transformovat do libovolného času. Stačí pro sloveso "GET" použít jeho tvar pro požadovaný čas.

Sloveso za "GET USED TO"

Transformace GET do požadovaného času není složitou záležitostí. Oproti tomu na správný tvar slovesa, ke kterému se vazba GET USED TO vztahuje, se často zapomíná a je velkým zdrojem chyb. Sloveso za "GET USED TO" je vždy ve tvaru gerundia, tedy za sloveso ve tvaru infinitivu napíšeme ING.

Příklady vazby "GET USED TO"

Výše jsme popisovali teoretická východiska použití vazby "GET USED TO". Nyní si pojďme na konkrétních příkladech ukázat, jak vazba GET USED TO vypadá v praxi.

 

česky: Jana si zvykla vstávat v 8:00.

anglicky: Jane got used to getting up at 8 a.m.
 

česky: Zvykáš si pít mléko?

anglicky: Do you get used to drinking milk?
 

česky: Ještě jsme si nezvykli koukat na TV.

anglicky: We haven't got used to watching TV.

Stáhněte si USED TO gramatiku v PDF zdarma

Gramatické výklady v PDF zdarma sestaveny ve spolupráci s jazykovou školou EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM.

Zpět na přehled článků
highslide