URČITÝ ČLEN

16.6.2014 - Angličtina

V češtině konkrétnost určitého podstatného jména vyjadřujeme ukazovacími zájmeny (ten, ta, to). V angličtině k tomu slouží určitý člen “THE“. Článek, který následuje, vás provede touto tématikou co nejsrozumitelněji. 

BUĎTE KONKRÉTNÍ

Jak již bylo zmíněno, užitím určitého členu “THE” dáváme najevo konkrétnost podstatného jména. Určitý člen se používá před podstatnými jmény v jednotném i množném čísle. Prohlédněte si příkladové věty.

  • The apple is red.               To (konkrétní) jablko je červené.
  • The bananas are cheap.    Ty (konkrétní) banány jsou levné.

POZOR NA VÝSLOVNOST

Tvar “THE” nemění písemnou podobu. Má ale odlišnou výslovnost podle toho, zdali následující slovo začíná na samohlásku (apple) nebo souhlásku (banana).

  • the apple samohláska à the se vyslovuje /ðə/
  • the banana– souhláska à the se vyslovuje /ði:/

V tomto  cvičení  si můžete ověřit, jak dobře ovládáte určitý člen.

NEZAPOMEŇTE

Někdy je člen nahrazen jiným tvarem, např. přivlastňovacím zájmenem.

  • This is my bag.    To je moje taška.

Další informace o přivlastňovacích zájmenech zde.

 

Autor: Tomáš Vaníček

Zpět na přehled článků
highslide