Pedagogická jazyková zkouška Cambridge TKT

18.4.2013 - Angličtina

TKT a jazykové zkoušky Cambridge ESOL

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Tyto zkoušky ročně skládá více než 3,5 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 13.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

TKT - Teaching Knowledge Test

TKT je nová zkouška Cambridge ESOL. Ověřuje základní znalosti z metodiky výuky angličtiny. Zkouška je dostupná všem učitelům, bez ohledu na jejich vzdělání a zkušenost, a také těm, kteří v tomto oboru teprve chtějí pracovat. Osoby, které složily zkoušku TKT a chtějí si dál rozšířit své profesní znalosti, se dále mohou ucházet o certifikát CELTA.

Zkouška TKT zahrnuje témata:

  • různé metody výuky
  • odborný jazyk používaný ve výuce angličtiny
  • schopnost využití různých materiálů během výuky
  • hlavní aspekty plánování hodin
  • organizace práce posluchačů a udržení disciplíny ve skupině

Pro koho je TKT?

Kandidáti nemusí splnit žádné formální požadavky, měli by ovšem mít znalosti angličtiny alespoňna úrovni B1 (mírně pokročilé) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Co zahrnuje TKT?

Většina učitelů se připravuje na zkoušku TKT v odborných kurzech, ale účast na takovém kurzu není formálně vyžadována, kandidáti se mohou připravit k TKT také sami nebo v odborném kurzu na www.onlinejazyky.cz.

 
TKT se skládá ze tří modulů:

  • Language and background to language learning and teaching
  • Planning lessons and use of resources for language teaching
  • Managing the teaching and learning process
 
Je možné skládat všechny moduly během jedné zkoušky nebo zvlášť během tří různých zkoušek v libovolném pořadí. Každý modul se skládá z 80 otázek, čas určený na vypracování je 80 minut.

Stáhněte si test TKT B2 - C1 zdarma

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide