Studium ve Velké Británii

24.4.2013 - O studiu jazyků

Základní informace o studiu ve Velké Británii

                Ve Velké Británii můžete najít nepřeberné množství škol, které jsou otevřené i pro cizince. Pokud jste občanem státu, nacházejícího se v EU, platí pro vás stejná pravidla jako pro rodilé Brity. Stejně je tomu i se školným a také s půjčkou na školné. Další možností je stipendium, které většina škol nabízí a které vám při placení školného může velice pomoci. Na Bakaláře se zde studuje 3 roky, na Magistra je to ale poté možné za pouhý jeden rok.

Jako člen EU nepotřebujete mít pro vstup do Velké Británie žádné vízum. To znamená, že na cestu vám bude stačit platný cestovní pas či pouze váš platný občanský průkaz. K pobytu v Anglii, pokud se dokážete uživit sami a nebudete potřebovat přijímat tamní sociální dávky, nepotřebujete žádné povolení k pobytu, ani registraci na policii. Pokud však máte o registraci pobytu zájem, můžete si zažádat o tzv. registration certificate, který potvrzuje vaše právo na pobyt ve Velké Británii. O tuto registraci si můžete zažádat pomocí formuláře EEA1.

Výhody studia ve Velké Británii            

Ve Velké Británii můžeme najít jeden z nejvíce kvalitních školských systémů na světě. Velkým plusem je také rozmanitost v oborech, které Anglie ke studiu nabízí. Další výhodou je také přístup školy ke svým studentům. V Británii, na rozdíl od českých univerzit nejde o to, aby si student zapamatoval co nejvíce informací a poté je u zkoušky přednesl, ale především o tom, jak se dokáže student sám v daném problému orientovat, formulovat vlastní názor a popřípadě argumentovat proti názorům ostatních. Tím chtějí univerzity dosáhnout toho, že student bude danému oboru opravdu rozumět.

Tomuto systému je přizpůsobené i známkování, které je poté více objektivní. Nejčastější formou zkoušek jsou zde psané eseje a ústní zkoušení již není tak časté. Profesoři také přistupují k žákům více individuálně a jejich hlavní snahou je, najít během jejich vysokoškolského studia hlavní talent a dále ho pak s nimi rozvíjet. Tím se docílí toho, že velké množství absolventů jsou poté úzce specializovaní odborníci.

Co musím udělat pro studium ve Velké Británii?

                Pokud máte zájem o studium ve Velké Británii a představu o tom, co byste zde chtěli studovat, stačí si podat přihlášku na internetové stránce UCAS (Universities & Colleges Admissions Service), což je centrála pro veškeré přihlášky na vysoké školy v Anglii. Na přihlášce můžete zadat až 5 oborů, které byste chtěli studovat. Cenově vychází jeden obor na 12 liber, a pokud si jich dáváte víc, zaplatíte jednorázově 23 liber. Na většině škol se přihlášky zasílají mezi 1. zářím a 15. lednem. Záleží však na jednotlivých univerzitách.

                Dále je pro studium na vysoké škole ve Velké Británii nutnost složit zkoušku, tzv. A levels, což je obdoba české maturity. Tato zkouška je ve většině případů to jediné, co ke studiu potřebujete. To znamená, že na Britských univerzitách neexistují žádné přijímací zkoušky. Na některých institucích však vyžadují dobrý průměr známek z této zkoušky a především na těch nejznámějších univerzitách je k přijetí také zapotřebí ústního pohovoru. Každá škola má trochu jiné požadavky na přijetí, může jít například o vyšší úroveň znalosti angličtiny, která se prokazuje v různých testech, v závislosti na dané univerzirě, jiná škola si zase může vyžádat vaše maturitní vysvědčení.

Jak na přihlášky ke studiu ve Velké Británii?

                Na již zmiňované internetové stránce UCAS je zapotřebí vyplnění přihlašovacího formuláře, ve kterém je nutné vyplnit několik základních údajů. Jedná se o jméno, příjmení, adresu bydliště, kontakt a další údaje, jako například dosavadní dosáhnuté vzdělání, zaměstnání či absolvovaná praxe.

                Dalším krokem je výběr oborů, které chcete studovat. Maximální počet vybraných oborů je 5, pokud však budete zadávat pouze medicínské či veterinářské obory, lze zadat pouze 4. Pokud je vaším cílem studovat na univerzitě Oxford nebo Cambridge, můžete si v jednom roce podat přihlášku pouze na jednu z nich.

                Při výběru anglických univerzit je důležité hledět především na jejich prestiž, na které si, jak je všeobecně známo, Britské školy velmi zakládají. I přes to, že byste se ale na žádnou takovou univerzitu nedostali, jsou i jiné, méně známé univerzity v Británii na velmi dobré úrovni, protože vzdělávání v této zemi patří mezi to nejlepší. Pokud si s kvalitou univerzit nejste jistí, mohou pomoci žebříčky světových univerzit na internetových portálech, jako je například ARWU (Academic Ranking of World Universities) nebo také THE (Times Higher Education).

                Dalším bodem formuláře je také esej, která by měla mít nejvíce 4000 znaků. A co by měla obsahovat? Především jde o výstižné popsání vašeho zájmu právě o daný obor. Proč jste si ho vybrali a proč byste vy měli být přijati. Důležitá je přesvědčivost a nadšení, zmínit se můžete o tom, jaké bude vaše profesní využití po dostudování, a součástí mohou být také vaše dosavadní zkušenosti v oboru.

                Velmi důležitou součástí vaší přihlášky je také doporučení od další osoby. Může se jednat například o vašeho středoškolského profesora, který vás dobře zná. Nejlepší je, když se jedná o profesora angličtiny, nebo předmětu, který má velmi blízko k oboru, který se chystáte v zahraničí studovat.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl přijat/a ke studiu ve Velké Británii?

                Termín, kdy vám škola pošle vyrozumění o vašem přijetí, podmínečném přijetí či nepřijetí, se liší s jednotlivými univerzitami. Ve většině případů se ale jedná o konec března, či v průběhu dubna. Poté máte přibližně měsíc na to, abyste se rozhodli, zda na danou školu nastoupíte či nikoliv. Pokud jste byli přijati na více škol, můžete si vybrat maximálně dvě, kde jednu uvedete jako prioritní a druhou jako „náhradní“.

Jak zaplatit školné ke studiu ve Velké Británii?

                Pokud chcete studovat v Británii jinde, než ve Skotsku, kde školy platí vláda, budete muset sáhnout do kapsy až pro několik tisíc liber ročně. Částky školného jsou stejné jak pro Britské studenty, tak pro studenty z členských zemí EU. Pro ty, kteří na studium v Anglii nemají, je zde možnost tzv, studentských půjček. Půjčíte si na zaplacení školného a splácet začnete až po ukončení studia a to v době, kdy si vyděláváte více, jak 15 000 liber ročně. Další možnost pro zahraniční studenty, je také získání grantu nebo stipendia, což ale není vždy tak jednoduché. Informace o stipendiích a jiných možnostech pro zahraniční studenty můžete najít na stránkách Britské rady.

Práce při studiu ve Velké Británii

                Pracovat při vašem studiu, je v Británii samozřejmě možné, ale ne jisté. Není tudíž dobré, spoléhat se na to, že si veškeré náklady na studium a život pokryjete prací. Studenti zde totiž mohou pracovat pouze 10 až 20 hodin týdně. Není ale také vůbec jisté, že zde nějakou práci seženete. Je pro to určitě lepší jet studovat s takovým množstvím peněz, aby pokryly vaše základní potřeby a nespoléhat se na brigády.

Zpět na přehled článků
highslide