Help For English

1.11.2012 - O studiu jazyků

Pokud se o online studium jazyků zajímáte již delší dobu, pravděpodobně jste narazili na webové stránky helpforenglish.cz (HFE). Portál nabízí obrovské množství kvalitních studijních materiálů, které jsou k dispozici zcela zdarma. Nabízí se tedy otázka, proč využívat placené kurzy na OnlineJazyky.cz a zda se taková investice vyplatí. Odpověď najdete v následujících odstavcích, které jsme věnovali srovnání obou webů. Ještě předtím by se však slušelo představit HFE v celé své kráse.

Help for English – profesionální pomocník pro samouky

Projekt se zrodil v roce 2006 pod záštitou firmy Vitware s.r.o. Důvodem byla naprostá absence webových stránek, které by umožňovaly online výuku angličtiny. Nutno podotknout, že jednatelé Vitware, kteří s nápadem na HFE přišli, se svého úkolu zhostili velmi svědomitě. Pan Petr Hrudík web programuje a Mgr. Marek Vít, společně s několika externími přispěvovateli, plní obsahem. Přesuňme se ale na web samotný.

První návštěva stránek helpforenglish.cz ve vás může vyvolat poněkud rozpačitý dojem a to zejména tehdy, jste-li zvyklí na na moderní kabátek OnlineJazyky.cz. Design HFE se totiž za celých šest let vůbec nezměnil. V tomto případě se ovšem jedná o chytrý krok ze strany provozovatelů – uživatelské rozhraní HFE je natolik přehledné, že není jediný důvod něco měnit. U tohoto webu navíc není forma příliš důležitá. Podstatný je obsah a ten svou roli plní velmi dobře.

HFE je doslova nabitý články o gramatice, reáliích, četbě či slovní zásobě. Najdete na něm recenze na výukové materiály a software, maturitní otázky i tipy a triky, které vám mohou pomoci k efektivnější výuce angličtiny. Samozřejmostí jsou testy a cvičení, ve kterých si můžete procvičit nově nabyté znalosti. Zajímavé je i fórum, které umožňuje výměnu informací s dalšími studenty a ptát se na rady zkušených lektorů.

Co tedy vedlo autory OnlineJazyky.cz k tomu, aby vytvořili další projekt zaměřený na online výuku angličtiny, když už v prostředí českého internetu jeden takový je? Navíc velmi propracovaný a s širokou základnou členů?

HFE není pro OnlineJazyky.cz konkurence

V případě helpforenglish a OnlineJazyky.cz o žádný souboj titánů nepůjde. Nepustili jsme se do projektu proto, abychom HFE konkurovali, nebo ho dokonce připravili o zasloužené prvenství mezi podobně zaměřenými weby. OnlineJazyky.cz jsou diametrálně odlišné o rivalitě tedy nemůže být řeč.

Jak už napovídá sám název projektu, helpforenglish představuje komplexní pomoc pro všechny, kteří se rozhodli pro samostudium angličtiny prostřednictvím internetu. HFE je zdroj profesionálně zpracovaných materiálů, které vám pomohou doplnit mezery ve znalostech angličtiny.

OnlineJazyky.cz je plnohodnotný systém pro online výuku angličtiny a to se vším všudy. Na rozdíl od HFE jsou lekce na OnlineJazyky.cz strukturované a procházíte je postupně. Nejste odkázání sami na sebe - kurzem vás provádí virtuální lektoři, kteří k vám mluví česky i anglicky. Ti vás neváhají podpořit v případě neúspěchů, či naopak pochválit pokaždé, když úspěšně absolvujete cvičení nebo lekci.

Největší rozdíl je tedy ve formě studia. HFE nám dává možnost výběru látky, styl výuky na OnlineJazyky.cz má naopak pevný řád a připomíná klasické jazykové kurzy či výuku ve škole.

Neměli bychom opomenout ani interaktivitu. OnlineJazyky.cz jsou totiž založeny právě na ní. Ať už je to neustálý kontakt s lektory, nebo celá řada zábavných cvičení, které následují bezprostředně po výkladu nové látky, vždy jde o maximální zapojení studenta do dění na obrazovce. I na HFE je samozřejmě celá řada užitečných testů a úkolů, ovšem spíše v klasické podobě tak, jak je známe z učebnic.

Konkrétní rozdíly ve výuce slovíček

Abychom vám dokázali, že je princip výuky na OnlineJazyky.cz skutečně odlišný, vytvořili jsme následující srovnání:

Výuka slovíček na HFE

Helpforenglish.cz nabízí několik možností výuky slovíček, a to formou klasického slovníku, pomocí sekce slovní zásoba a možností vyvolání kontextového slovníku.

Slovník má podobu klasického vyhledávacího pole, do něhož vepíšete slovíčko a následně se nám zobrazí ekvivalent v opačném jazyce. Tím však funkce slovníku nekončí – kromě překladu nabízí i anglický výklad a výslovnost (psanou i mluvenou formou).

 

HFE slovník
 

Sekce slovní zásoba je rozdělena do deseti částí s mnoha podčlánky. Nejde o běžný přehled slovíček, jako spíš o výklad problematiky a používání ve specifických situacích.

 

HFE slovní zásoba

 

Kontextový slovník je užitečnou pomůckou, která umožňuje vyvolání překladu libovolného slova v textu. Stačí dvakrát kliknout na vybrané slovo a zobrazí se vám překlad, popis, výslovnost a možnost přehrání.

 

HFE kontextový slovník

 

Výuka slovíček na OnlineJazyky.cz

OnlineJazyky.cz staví na tématických slovíčkách v lekcích, integrovaný slovník a podobně, jako HFE, i kontextový slovník.

Kurzy angličtiny jsou na OnlineJazyky.cz organizovány do kapitol a lekcí, z nichž každá obsahuje určitý tématický okruh slovíček. Na jejich znalosti závisí nejen úspěšné absolvování dané lekce, ale zároveň je budete potřebovat i v lekcích následujících. Mezi užitečné funkce patří možnost přehrávání zvukových záznamůjednoduché zakrývání slovíček (jednotlivě i hromadně).

 

OJ slovíčka

 

Integrovaný slovník představuje databázi všech slovíček, která se objevují v jednotlivých kapitolách. Slovíčka si lze nejen poslechnout, ale také označit jako „naučená“ nebo „k procvičení“. Prostřednictvím filtrace se pak nabízí možnost zobrazit pouze vámi vybraný okruh slovíček.

 

OJ - integrovaný slovník

 

Zajímavý je i kontextový slovník, díky kterému máme možnost nechat slovíčko přečíst rodilým mluvčím, přeložit do češtiny nebo uložit do našeho slovníčku a vrátit se k němu až později. Kontextový slovník vyvoláte označením vybraného slova a kliknutím pravého tlačítka.

 

OJ kontextový slovník

 

Konkrétní rozdíly ve výuce gramatiky

Zásadní rozdíly najdeme i v rámci výuky gramatiky:

Projekt HFE obsahuje obrovské množství kvalitně zpracovaných textů, ve kterých jsou gramatická pravidla podrobně rozebrána. Po otevření sekce „Gramatika“ si můžete vybrat z 8 základních gramatických okruhů a následně některou z podkategorií. Látku se vyplatí prolistovat i v případě, že nehledáte konkrétní gramatické souvislosti – zcela jistě se vám podaří najít něco, co vás zaujme. Kapitoly jsou čas od času doplněny i testem, který umožňuje procvičit si vybranou gramatiku.

 

HFE gramatika

 

Na OnlineJazyky.cz je gramatika servírována pozvolně. Cílem projektu je připravit studenty k mezinárodním zkouškám a má proto podobu klasické výuky. Stejně, jako výuka slovíček, i gramatika má svůj pevný řád a přesnou metodiku. Na rozdíl od komplexních informací na HFE, je v gramatických částech výuky na OnlineJazyky.cz kladen důraz na jednoduchostsrozumitelnost. Otestování následuje po každém seznámení s novou látkou a probíhá formou doplňovaček, drag and drop, true/false testů a dalších cvičení.

 

OJ gramatika

 

Konkrétní rozdíly v trénování anglické výslovnosti a poslechu

Jak HFE, tak OnlinJazyky.cz umožňují procvičování anglické výslovnosti a poslechu. Nastíníme vám, jak na jednotlivých webech probíhá poslech pro začátečníky a pro pokročilé:

Poslech a výslovnost na HFE

Úplní a mírně pokročilí začátečníci by neměli opomenout sekci angličtina pro začátečníky. Každá z lekcí je obohacena o zvukové nahrávky slovíček, vět a frází, které vám pomohou vstřebat jednotlivé zákonitosti. Začátečníci ocení i slovníček, ti jazykově vyspělejší pak záložku výslovnost. V ní objevíte několik detailních článků, které rozebírají určitou problematiku. Doporučujeme sekci navštívit až poté, co vstřebáte ve výslovnosti alespoň základní přehled.

 

HFE výslovnost

 

Pro pokročilejší angličtináře jsou na HFE připravena poslechová cvičení, v rámci kterých je zvuková nahrávka spojena s celou řadou úkolů. U všech zvukových stop je uveden i maximální počet poslechů.

 

HFE poslech

 

A nakonec něco pro fajnšmekry. Helpforenglish obsahuje sekci četba, v níž se u vybraných článků nabízí i možnost poslechu zvukového záznamu, který koresponduje s textem. Najdete v ní články, povídky i básničky.

 

HFE četba

 

Poslech a výslovnost na OnlineJazyky.cz

V počátcích výuky oceníte zejména možnost přehrávání výslovnosti libovolného slovíčka v textu. Stačí slovo označit, kliknout na něj pravým tlačítkem a levým potvrdit volbu přehrávání. Tímto způsobem si můžete kdykoliv přehrát jakékoliv slovíčko, jehož výslovnost vám není jasná či si ji chcete zopakovat.

 

OJ poslech slovíček

 

V kontaktu s mluvenou angličtinou vás udrží i anglická audio verze česky psaného zadání. Vždy si tak můžete přehrát zadání v angličtině a vyzkoušet, zda mu porozumíte. Jakmile se dostanete k pokročilejším kurzům, stane se vašim lektorem rodilý mluvčí – Angličan Neil, díky kterému budete mluvenému slovu ještě blíž.

 

OJ lektor Neil

 

Resumé

Jak sami vidíte, OnlineJazyky.cz a helpforenglish.cz jsou natolik rozdílné, že se skutečně nedá hovořit o konkurenci. Myslíte-li to s výukou anglického jazyka vážně a hodláte se ji věnovat s železnou pravidelností, vsaďte na OnlineJazyky.cz. Chcete-li si zopakovat látku, ve které máte mezery a dozvědět se užitečné mnemotechnické pomůcky, zavítejte na helpforenglish.cz.

Zpět na přehled článků
highslide