Smějeme se s OnlineJazyky aneb vtipy v angličtině

22.11.2012 - Zajímavosti

Baby smileHumor je koření života a i v angličtině existuje nepřeberné množství vtipů a anekdot. I ony si berou na mušku vztahy mezi mužem a ženou, tropí legraci z některých povolání a utahují z lidské hlouposti. A abychom vám učení gramatických pouček a pravidel trochu odlehčili, rozhodli jsme se čas od času uveřejnit pár kousků, které vás zaručeně pobaví.

Pod některými vtipy najdete volný překlad, u jiných zase stručný rozbor textu - angličtina, podobně jako čeština, často pracuje se slovy a po doslovném překladu by se z anekdoty vytratila pointa.

 

 

 

American tourist arrives at a German airport.

Immigration officer asks him: "Occupation?"

The American replies: "No, no, just visiting."

 

Occupation = povolání; imigrační úředník, který si zapisuje údaje o turistech, vyzvídá po Američanovi, jaké je jeho povolání. Ten otázku chápe tak, zda přijel do Německa za prací a odpovídá, že důvodem jeho návštěvy je pouze návštěva země.

 

 

My ex girlfriend updated her Facebook status and said she was standing on a cliff. So I poked her...

 

Moje bývalá přítelkyně aktualizovala svůj status na Facebooku a uvedla, že stála na skále. Tak jsem ji šťouchnul...

 

 

Q: What`s a man`s idea of helping with the housework?

A: Lifting his legs while woman vacuums.

 

Jaká je mužská představa pomoci s domácími pracemi?

Zvednout nohy, když žena vysává.

 

 

A little boy asks a driver :„Could you give me a ride, please? I'm late for school.“

Driver replies:„But I'm heading in the opposite direction, son.“

Little boy:“Even better!“

 

Klučina se ptá řidiče:„Nemohl byste mě svézt? Přijdu pozdě do školy.

Řidič odpovídá:„Já ale jedu opačným směrem, synu.“

Malý kluk:“Tím lépe!“

 

 

A man has six children and is very proud of his achievement. He is so proud of himself that he starts calling his wife `Mother of Six` in spite of her objections.

One night, they go to a party. The man decides that it`s time to go home and wants to find out if his wife is ready to leave as well.

He shouts at the top of his voice:„Shall we go home now Mother of Six?

“His wife, finally fed up with her husband, shouts back:„Anytime you`re ready, Father of Four...“

 

Muž má šest dětí a je na svůj úspěch velmi hrdý. Dokonce tak hrdý, že začne svou ženu nazývat „Matkou šesti“, navzdory jejímu nesouhlasu.

Jednou večer jdou na oslavu. Muž rozhodne, že je čas jít domů a chce zjistit, jestli je jeho žena také připravena k odchodu.

Z plna hrdla zakřičí:„Neměli bychom jít domů, Matko šesti?“

Jeho žena, která má svého manžela plné zuby, zařičí zpět :„Kdykoliv budeš připravený, Otče čtyř...“


 

Zpět na přehled článků
highslide