Slovní přízvuk

30.9.2014 - Ruština

Tak, jelikož s ruštinou začínáme, nebylo by od věci si zopakovat základy a tím tedy ruskou azbuku neboli abecedu, kterou nalezneme v předchozím článku. Tak jak jste na tom, nezapomněli jste nějaká písmenka? Určitě ne, a protože jste šikulky, posuneme se o malinko dál a dnes se podíváme na slovní přízvuk.

Přízvuk

Na následujících stránkách se seznámíme s ruským slovním přízvukem, který oproti češtině, která má přízvuk pevný (na první slabice),  je pohyblivý.

Nezapomeňte se při učení nových slovíček vždy podívat, na jaké slabice se přízvuk nachází. Můžete tak předejít trapné chvilce, až  byste chtěli například říci slovo napsat = написáть (přízvuk je na třetí slabice) a místo toho byste řekli напи́сать (s přízvukem na druhé slabice). Význam slova potom není psát, ale označuje hanlivější vyjádření pro "jít na malou..." :)

Оди́н... два... три... Začínáme!

Slovní přízvuk

 • Ruština má pohyblivý přízvuk, který je slovotvorný.
 • Není pravidlo, které by nám usnadňovalo odvození toho, kde se přízvuk nachází. U každého nového slovíčka se jej musíme naučit.
 • Přízvuk je vždy na jedné slabice ve slově, a to nad samohláskami я, е, ё, ю, а, э, о, у, и, ы. 
 • Přízvuk označujeme svislou čárkou nad samohláskou (я́, е́, ю́, á, э́, о́, у́, и́, ы́).
 • Přízvuk je označen pouze v učebních textech, avšak v ruských knihách a na ruském internetu ho nenajdete označený. (Při vyplňování cvičení budete psát také bez přízvuku!)
 • Slabiku, na které je přízvuk, pak budeme nazývat přízvučnou.
 • Jotovaná samohláska Ё je vždy přízvučná a v učebních textech proto nikdy není označena svislou čárkou.
 • jednoslabičných slovech se přízvuk logicky neoznačuje.
 • Pozor! Ruský přízvuk neznamená, že slabiku přečteme dlouze, ale čteme ji důrazně.
 • V rámci jednoho slova může být přízvuk pohyblivý
  Například sloveso хоте́ть (chtít) - v infinitivu je přízvuk na druhé slabice. Při časování slovesa se přízvuk posouvá a např. ve 2.os.j.č. je na první slabice = хо́чешь.

 

Tak co říkáte? Jednoduché? Zkuste si tedy cvičení na přiřazování přízvuku.

 

Autor: Petra Havlíčková

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide