Sloveso 'SER' ve španělštině

14.4.2014 - Španělština

Základem každého jazyka jsou slovesa. A tím úplně nejpoužívanějším je vždy sloveso „být“. Pojďme se jej naučit časovat a zapamatovat si pravidla, jak se používá ve španělštině!

Ve španělštině se setkáme se třemi způsoby vyjádření slovesa BÝT. V této lekci se naučíme používat první tvar - SER.

Časování slovesa SER:

já jsem

yo soy

ty jsi

tú eres

on/ona/Vy jste

él/ella/usted es

my (muži, ženy) jsme

nosotros/nosotras somos

vy(muži, ženy) jste

vosotros/vosotras sois

oni/ony/Vy jsou

ellos/ellas/ustedes son

 Použití:

a) K vyjádření obecných faktů a přivlastňování: používáme ho jako spony v přísudku jmenném, k vyjádření povolání, k pouhé identifikaci a konstatování.

Yo soy María. - Jsem Marie.
La casa es de Juan.  - Ten dům je Juana.
Yo soy estudiante.  - Jsem student.
¿Qué es?  - Co to je?
¿Quién es?  - Es Alicia. - Kdo to je? To je Alice.

 

b) K vyjádření trvalých vlastností a vztahů:

Ella es guapa. - Ona je hezká.
Sois inteligentes. - Jste inteligentní.
Las playas son muy bonitas. - Ty pláže jsou moc hezké.
 

c) K vyjádření původu: 

¿Tú eres de la República Checa? - No, soy de Rusia. - Ty jsi z České republiky? Ne, jsem z Ruska.
Ellas son españolas. - Ony jsou Španělky.
 

d) K vyjádření času:

Son las 5 por la tarde.  - Je 5 hodin odpoledne.
¿Que hora es?  - Kolik je hodin?
 

Sloveso SER si můžete procvičit zde.

 

 

Zpět na přehled článků
highslide