Psychologie a motivace při výuce angličtiny

4.5.2013 - O studiu jazyků

Máte hrůzu z učebnice angličtiny? Stydíte se odpovědět, když se Vás někdo zeptá, jak dlouho se učíte anglicky? Bolí Vás břicho stresem, když odcházíte na skupinový kurz cizího jazyka?  Konec nepříjemným pocitům a zážitkům! Moderní výuka cizích jazyků je tady. S ONLINE jazyky máte svět na dlani.

Jedna dávka angličtiny 20 minut denně

Naše výuka angličtiny je rozložená rovnoměrně, stačí Vám studovat angličtinu 20 minut denně a po měsíci umíte základy anglického jazyka, po 90 dnech budete dokonce schopni cizím jazykem běžně komunikovat. Ptáte se, jak je to možné? Jde o chytré psycholingvistické nástroje, které definoval a zkombinoval Paul Pimsleur (1927-1976), uznávaná autorita na poli aplikované lingvistiky. Jeho metody jsou používané dodnes a na základě jeho výzkumů je psáno mnoho učebních textů a řídí se jimi mnoho výukových programů. Rodilý obyvatel New Yorku se zabýval přirozeným učením jazyků. Jeho metoda výuky angličtiny spočívá v tom, že nekladl důraz na explicitně vyjádřená formální pravidla gramatiky, ale zaměřil se na nejpoužívanější anglická slovíčka.

Pimsleur a psychologie ve výuce angličtiny

Pimsleur vyrůstal v New Yorku, kde získal bakalářský titul City College of New York a Ph. D. ve Francii a magisterské vzdělání v oboru psychologické statistiky Kolumbijské univerzity. 

Jeho první praxe byla výuka francouzské fonetiky na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA). Po odchodu z univerzity pracoval na faktultách v Ohio State University, kde vyučoval francouzštinu a cizí jazyky. V této době byl vzdělávací program výuky cizích jazyků jedním z hlavních doktorských studijních programů v této oblasti v USA. Zřídil také jednu z největších jazykových laboratoří v USA a ve spolupráci s telekomunikační společností Ohio Bellovy laboratoře umožnil studium jazyků vlastním tempem a přes telefon.

Paul Pimsleur se později stal profesorem na The State University v New Yorku, kde zastával dvě profesorské pozice na francouzské a vzdělávací katedře. V roce 1968 a 1969 zakládajícím členem americké rady pro výuku cizích jazyků. Působil rovněž jako lektor na Ruprecht Karl University of Heidelberg. Zkoumal psychologii výuky jazyků a v roce 1969 byl přednášejícím na mezinárodním kongresu aplikované lingvistiky (International Congress of Applied Linguistics).

Jeho výzkum byl zaměřen na porozumění vzdělávání jazyků, zvláště přirozené výuce jazyků u dětí, které mluví aniž by znaly formální gramatická pravidla. Pro tento výzkum studoval postup ve výuce u skupiny dětí, dospělých a vícejazyčných dospělých. Výsledkem jeho výzkumu byl Pimslerův jazykový systém. Jeho knihy a články měly dopad na teorie jazykového vzdělávání a výuky.

V letech od 1958 do 1966 Pimsleur přezkoumal předchozí zveřejněné studie, které se týkaly lingvistických a psychologických faktorů zapojených do vzdělávání jazyků. Také organizoval několik vlastních studií. Roku 1963 se stal spoluautorem monografie s názvem Underachievement in Foreign Language Learning. Publikaci zveřejnila organizace Modern Language Association of America.

Svým výzkumem nalezl tři faktory, které mohou být měřeny a vyhodnocovány: slovní inteligence, sluchové schopnosti a motivace. Paul Pimsleur a jeho kolegové vyvinuli Pimsleur Language Aptitude Battery (PLAB), založený na těchto tří faktorech, pro posouzení jazykových schopností. Byl jedním z prvních vyučujících cizích jazyků, který ukázal zájem a pochopení pro studenty s obtížemi při vzdělávání cizího jazyka. Dnes je systém PLAB využíván pro výuku cizích jazyků.

Pimsleur zemřel neočekávaně na zástavu srdce během své návštěvy Francie v roce 1976. Jeho dcera Julia Pimsleur pokračovala ve výuce jazyků pomocí DVD pro malé děti s názvem „Little Pim“. Paulův partner Charles Heinle pokračoval ve vývoji Pimsleurových kurzů. V roce 1997 pak prodal firmu společnosti Simon & Schuster Audio.

Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie

Stačí 100 anglických slov

Pimsleurova metoda je založena předevšim na vhodném výběru slov podle frekvenčního slovníku, v ONLINE jazycích tzv. univerzitního korpusu. Studenti tedy nejsou zatěžování „zbytečnými slovíčky“, ale zaměřují se na ty nejvíce používané. V roce 1930 Ch. K. Ogden (lingvista a filozof) a I. A. Richards (literární kritik) zkoumali, jaká slova jsou nejpoužívanější. Tehdy, v době bez počítačů, nebyl jiný způsob, jak to zjistit, než že si vzali velké množství textu a  s tužkou a papírem si zaznamenávali, jaká slova se objevují v textech nejčastěji. Když se tedy studenti zaměří na skutečně nejpoužívanější slovíčka a nezabývají se těmi „zbytečnými“, po prvních 100 slovech už dokáží rozumět 50% běžného jazyka. Tuto slovní zásobu lze totiž  okamžitě rozpoznat v textech nového jazyka. ONLINE jazyky se zaměřují na mluvená anglická slovíčka dle Cambridge a Oxford korpusů.

Opakovat, opakovat, opakovat??? ...ano, ale ve stanovených intervalech

Další psychologický „trik“, jež se ve výuce cizích jazyků používá a který taktéž rozvinul Pimsleur, jsou intervaly zapomínání. Vyhasínání nervových spojů probíhá podle známé Ebbinghausovy křivky. Pimsleur tuto křivku rozpracoval i na sekundy. Když se student naučí jedno slovíčko, okamžitě ho začně zapomínat podle exponenciální křivky – a to v řádu již několika sekund.

Než slovíčko zapomene úplně, je třeba ho znovu zopakovat. Než mozek slovo zapomene úplně, trvá to už ale delší dobu. Tento jev Pimsleur zkoumal a definoval tak základní intervaly pro připomínání nových informací: 5 sekund, 25sekund, 2 minuty, 10 minut, 1 hodina, 5 hodin, 1 den, 5 dnů, 25 dnů, 4 měsíce, 2 roky. Pokud tedy dodržíte tyto intervaly připomínání, pak se nová informace stává již uchovanou nastálo a co je neuvěřitelné, je fakt, že takto získanou informaci již ani nelze zapomenout, i kdybyste chtěli! 

Klid a soustředění na učení angličtiny?

Způsob, jak se naučit spoustu nových slovíček, je zaměstnat mozek při učení co nejvíce. Asi každý by odpověděl, že na učení je třeba se nerušeně soustředit a být v klidu. Opak je pravdou. Jak je to možné? Podle výzkumů psycholingvisty Cottona je naopak důležité mozek zaměstnat více činnostmi najednou. Nejlepšími aktivitami jsou pak ty pohybové, které lze vykonávat na základě zvyku. Pomůže také emocionální zapojení. „Když se student při učení směje, jeho schopnost pamatovat si prudce vzrůstá,“ vysvětluje Cotton. Při učení Vám tedy pomůžou vtipná videa a obrázky a když u toho budete mýt ještě nádobí, efekt učení je zaručený :) Proto kombinujeme hmat, zrakt, poslech a aktivujeme veškeré mozkové funkce tak, aby pro vás byly ONLINE jazyky hrou.

Pojďte se tedy naučit anglicky s námi!

Podle vzoru Paula Pimsleura a četných univerzitních korpusů a zkušeností s výukou jazyků od roku 1998, jsme pro vás vytvořili nejúčinnější výuku angličtiny, jakou byste si mohli přát. ONLINE jazyky! Na našem výukovém webu naleznete nepřeberné množství interaktivních cvičení, pomocí kterých zdokonalujete svůj jazyk. Jedná se například o obrázky, ke kterým přiřazujete jednotlivé části, o skládání či překládání vět. Vše je uděláno zábavným způsobem a jak již bylo řečeno, když vás učení baví a smějete se u něj, naučíte se o mnoho víc! Ke všem kurzům se můžete kdykoliv vracet a opakovat si je, takže nemáte šanci je zapomenout, pokud budete při učení myslet na Ebbinghausovu křivku. Kurz vám zůstává navždy a tím můžete docílit i opakování po dvou letech, jak je ve zmiňované křivce uvedeno. Další možností, jak procvičovat je obsáhlá nabídka mp3 poslechů, při kterých si můžete natrénovat jak slovíčka, tak jejich výslovnost.

Co dále nabízí naše výuka angličtiny?

V průběhu jakékoliv části studia máte vždy možnost po kliknutí pravého tlačítka zobrazit jeho překlad či využít Avatara pro vyslovení slovíčka a tím procvičit vlastní výslovnost. Nabízíme kvalitní kurzy angličtiny v několika úrovních a připravujeme pro vás i výuku němčiny, francouzštiny a španělštiny. Pro veškeré další informace a také vstupní jazykový test, demo a vyberte si váš kurz angličtiny online.

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide