Profesní jazykové zkoušky Cambridge - BEC, ICFE, ILEC, TKT

14.4.2013 - Angličtina

Ve spolupráci s prvním českým autorizovaným centrem Cambridge ESOL vám přinášíme aktuální informace o široce uznávaných jazykových zkouškách Cambridge ESOL. Evropské vzdělávací centrum nabízí Cambridge zkoušky za nejvýhodnější ceny v České republice. Článek čerpá výhradně z autorizovaných podkladů Cambridge ESOL.

Profesní a obecné jazykové zkoušky Cambridge

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Tyto zkoušky ročně skládá více než 3,5 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 13.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

Certifikát BEC Preliminary - obchodní jazyková zkouška Cambridge BEC - B1

Zkouška, na jejímž konci je certifikát BEC Preliminary, je dokladem toho, že jste zvládli anglický jazyk na úrovni B1 dle Společného evropského rámce pro jazyky a jste schopni ho používat v obchodním světě. Zkouška pro kandidáty s nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni Cambridge PET. Jako většina jiných zkoušek,BEC Preliminary se skládá z čtyřech základních částí (čtení, psaní, mluvení a poslech). Aby uchazeč certifikát BEC této úrovně získal, musí splnit všechny části na požadované výši a tím tak stvrdí, je jeho znalost angličtiny je na dobré úrovni a v oblasti obchodu se bezproblémově orientuje.certifikátem BEC Preliminary získáváte značný náskok a obrovskou výhodu oproti těm, kteří podobný certifikát nemají a ucházejí se o stejnou pracovní pozici jako vy. 

Stáhněte si test BEC Preliminary B1 zdarma

Certifikát BEC Vantage - obchodní jazyková zkouška Cambridge BEC - B2

BEC Vantage jsou mezinárodně uznávané zkoušky testující znalost anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Jsou ideální jazykovou zkouškou, pokud se připravujete na kariéru nebo pracujete v oblasti obchodu. Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby. Tato úroveň odpovídá úrovni Cambridge FCE. Zkoušky BEC Vantage se skládají ze čtyř oblastní testování, resp. ze čtyř okruhů jazykové dovednosti, jimiž jsou poslech, mluvení, čtení a psaní. Uchazeč, který si přeje certifikát BEC Vantage získat, musí potvrdit perfektní znalosti z ze všech těchto částí na požadované úrovni. Proto je BEC Vantage certifikát určen zejména zájemcům s již dobrou znalostí angličtiny, kteří se pohybují v obchodní sféře a chtějí své znalosti z této oblasti prokázat získáním BEC Vantage certifikátu.

Stáhněte si test BEC Vantage B2 zdarma

Certifikát BEC Higher - obchodní jazyková zkouška Cambridge BEC - C1

BEC Higher je zaměřena na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovně by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato zkouška pro pokročilé je ekvivalentem Cambridge CAE. Co vlastně zkratka BEC znamená? BEC je zkratkou pro Business English Certificates a samotné zkoušky se pak zaměřují na prokázání znalosti obchodní angličtiny. Usilování o získání certifikátu BEC Higher je tedy vhodné zejména pro ty, co se pohybují (nebo chystají pohybovat) v obchodní sféře, ve které je vyžadována perfektní znalost anglického jazyka. Zájemce o BEC Higher certifikát by měl mít zájem o oblast obchodu a služeb a k jeho získání by měl prokázat, že mu tato oblast není cizí ani v angličtině.

Stáhněte si test BEC Higher C1 zdarma

Certifikát ICFE - finanční a účetní jazyková zkouška Cambridge ICFE - B2 - C1

Lidé, kteří chtějí uspět v mezinárodním obchodním prostředí, musí mít prvotřídní znalost anglického jazyka a být schopni komunikovat s profesionály z oblasti účetnictví a finančnictví. Zkouška je ale vhodná nejen pro účetní a finanční odborníky, ale také pro studenty financí a účetnictví. Certifikát ICFE (International Certificate in Financial English) tak stvrzuje, že se v oblasti účetnictví a finančnictví velmi dobře orientuje i v anglickém jazyce, což může s sebou přinést obrovské výhody. Díky vlastnictví ICFE certifikátu se Vám otevřou dveře do světa finančnictví a účetnictví nejen v rámci České republiky, ale celého světa. ICFE certifikát je totiž mezinárodně uznávaný, a tak se jím můžete prokázat u kteréhokoli zaměstnavatele i v zahraničí. To Vám bezesporu přinese obrovskou výhodu nad těmi, kteří ICFE certifikát nevlastní, a stanete se tak mnohem  konkurenceschopnější a žádanější.

Stáhněte si test ICFE B2 - C1 zdarma

Certifikát ILEC - právnická jazyková zkouška Cambridge ILEC

Cambridge ILEC byla navržena tak, aby odpovídala potřebám jak zaměstnavatelů, tak právníků. Je také vhodná pro studenty právnických fakult, kteří by rádi studovali předměty, pro které je znalost právní angličtiny nezbytná, nebo studovali v zahraničí. ILEC je zkratkou pro slova International Legal English Certificate a využijí ho zejména lidé pohybující se v oblasti práv. Při vykonávání činností souvisejícími s právy je velmi důležitá komunikace (a to jak v mluvené, tak v písemné podobě), a tak zaměstnavatelé uchazeče vlastnící ILEC certifikát velmi ocení. Pokud se tedy zajímáte nebo často pohybujete v oblasti práva a potřebuje využívat angličtinu, je certifikát ILEC bezprostředním důkazem toho, že se ve dané oblasti orientujete v anglickém jazyce.

Stáhněte si test ILEC B2 - C1 zdarma

Certifikát TKT - lektorská jazyková zkouška Cambridge TKT

TKT znamená Teaching Knowledge Test a již z názvu je patrné, pro koho bude zkouška TKT určena. TKT je mezinárodní zkouška Cambridge ESOL určená výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že zkouška probíhá pouze písemnou formou, testuje znalosti potřebné k výuce angličtiny, nikoli dovednosti. Není tak explicitně vyžadováno, abyste disponovali nadprůměrnou znalostí angličtiny a tu předávali dál, ale abyste byli schopni znalosti angličtiny a všechny její součásti žákům či studentům kvalitně vyložit. Pokud tedy již angličtinu učítechcete své umění angličtinu učit utvrdit, přihlašte se ke zkouškám a získejte TKT certifikát. Zkouška TKT je ale určena i pro budoucí učitele, a tak je vhodná pro studenty pedagogických fakult se zaměřením na výuku angličtiny.

Stáhněte si test TKT B2 - C1 zdarma

Zpět na přehled článků
highslide