Přítomný čas prostý v angličtině

18.11.2012 - Angličtina

I úplní začátečníci, pro které je angličtina španělskou vesnicí, tuší, že se během výuky setkají s celou řadou časů, bez jejichž znalosti se rozhodně neobejdeme. Stejně jako ty české, i anglické časy nám pomáhají vyjádřit faktapřesnou posloupnost děje. Na rozdíl od jiných jazyků však v angličtině narazíme nejen na čas minulý, přítomný a budoucí, ale také časy, které se staly před zmíněnými časy – předminulý, předpřítomný a předbudoucí. Dnes se však zaměříme na ten nejzákladnější – přítomný čas prostý a vysvětlíme si jak ho tvořit a v jakých situacích používat.

Přítomný čas prostý - tvoření

Tvorba přítomného času prostého bývá jednoduchá a studenti s ní většinou nemají problém. Kladná věta obsahuje základní tvar slovesa tak, jak ho vidíte ve slovníku, tedy infinitiv bez to.

I see, I cry, I go (vidím, pláču, jdu)

you see, you cry, you go (vidíš, pláčeš, jdeš)

we see, we cry, we go (vidíme, pláčeme, jdeme)

they see, they cry, they go (oni vidí, pláčou, jdou)

Jedinou „záludnost“ najdeme ve 3.os. jednotného čísla, u které na konec slovesa přidáváme příponu -s (případně -es u slov, které končí na -ch, -s, -sh, -x)

he sees, he cries, he goes

she sees, she cries, she goes

it sees, is cries, it goes

Zápor

Chceme-li vytvořit zápor, použijeme pomocné sloveso do, záporku not a infinitiv bez to. Sloveso ve 3.os. jednotného čísla opět obsahuje příponu -s a pomocné sloveso má tedy tvar does. V praxi pomocné sloveso a záporku stahujeme do tvarů don'tdoesn't

I don't see, I don't cry, I don't go

you don't see, you don't cry, you don't go

we don't see, we don't cry, we don't go

he/she/it doesn't see, he/she/it doesn't cry, he/she/it doesn't go

Otázka

Ani u otázky se nevyhneme použití pomocného slovesa. To obvykle dáváme na začátek věty, nebo za tázací zájmeno (pokud ho věta obsahuje). Následuje podmět a po něm infinitiv významového slovesa bez to. I u otázky má 3. os. jednotného čísla tvar pomocného slovesa does.


Do you live in Paris?

Do we have breakfast every morning?

Do they sing songs at the parties?

Does he live in Prague?

Does she go to the bar every day?

Does it rain often?

Kdy přítomný čas prostý používáme?

Přítomný čas prostý využíváme vůbec nejčastěji ze všech časů a to obvykle tehdy, chceme-li vyjádřit nějakou všeobecnou pravdu či skutečnost. Věta v přítomném času prostém nám říká, že něco nějak je a nezáleží na tom, zda zmíněná skutečnost probíhá právě teď. Vše vysvětlí následující příklad:

Teachers work at school.

Prosté sdělení nám říká, že učitelé pracují ve školách a to bez ohledu na to, zda se v práci nachází zrovna teď.

Přítomný čas prostý často využíváme také k vyjádření opakovaného děje a i u něho platí, že nezáleží na tom, zda probíhá právě nyní. Ve větách, které oznamují, že se něco děje pravidelně, často narazíme na upřesnění času, např. every morning, usually, once a day apod.

I have breakfast every morning.

Z věty je jasné, že pravidelně každé ráno snídám.

Přítomný čas prostý a vyjadřování budoucnosti

Jakkoliv se vám to může na první pohled jevit nelogicky, i přítomný čas prostý můžeme použít pro vyjádření budoucího děje. Ovšem pouze za předpokladu, pokud hovoříme o ději, který probíhá pravidelně, tedy o časových plánech či jízdních řádech.

The bus leaves Ostrava at 2 p.m. and arrives in Prague at 7 p.m.

Větou vyjádříme, že autobus odjede ve 2 hodiny odpoledne a dorazí v 7 hodin večer. Děj, který probíhá pravidelně (autobus jezdí stejnou trasu každý den) subjektivně vnímáme jako budoucnost (pojedeme pouze jednou a ostatní termíny nás nezajímají).Jak sami vidíte, přítomný čas prostý je skutečně velmi jednoduchý. Ale protože patří mezi naprosté základy, věnovali jsme mu v rámci našich online kurzů dostatek prostoru. Pokud jste se ještě neodhodlali OnlineJazyky vyzkoušet, udělejte to nyní a zopakujte si přítomný čas prostý prostřednictvím spousty zábavných interaktivních cvičení.

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide