Přítomný čas – 1. slovesná třída –AR

7.7.2014 - Španělština

Všichni jsme se na základní škole setkali s výukou slovesných tříd – čeština jich má pět. Španělská slovesa se v přítomném času časují podle zakončení v infinitivu do tří slovesných tříd (1. třída -AR, 2. třída  -ER, 3. třída -IR). V tomto článku se dozvíte jak vyčasovat první třídu zakončenou koncovkou –AR. Jako vzor 1. třídy se používá sloveso HABLAR (mluvit).

Jak na to?

vždy oddělíme tuto koncovku od slovesného kmene tj. HABL-AR a připojujeme koncovky  -O, -AS, -A, -AMOS, -ÁIS, -AN

yo  HABLO

nosotros  HABLAMOS

tú  HABLAS

vosotros  HABLÁIS

él / ella / usted HABLA

Ellos / ellas / ustedes  HABLAN

Por ejemplo:

Estudio español.                                            Učím se španělsky.

María no baila.                                              María netančí.

Další slovesa

sloveso HABLAR je pravidelné, tyto koncovky můžeme připojit k většině pravidelných sloves zakončených na  -AR:

ayudar (pomoct), bailar (tancovat), cantar (zpívat), cocinar (vařit), escuchar (poslouchat), estudiar (učit se), llegar (přijít, přijet), tomar (vzít si, dát si), trabajar (pracovat) atd.

Přízvuk

v  1., 2. a 3. osobě jednotného čísla a ve 3. osobě množného je přízvuk na kmenové slabice: hablo, hablas, habla, hablan

v  1. a 2. osobě množného čísla je přízvuk na koncovce: hablamos, habláis


Tvorbu přítomného času slovesné třídy –AR si můžete procvičit v následujícím cvičení.

 

Autor: Jana Kokiová

Zpět na přehled článků
highslide