Přídavná jména ve španělštině

28.4.2014 - Španělština

Hodný, zlý, ošklivý... Ke každému podstatnému jménu můžeme vymyslet tucty přídavných jmen. Jak se tvoří ve španělštině? Pojďte se podívat!

Přídavná jména (Los adjetivos)

Ve španělštině se přídavná jména shodují se jménem podstatným v rodě a číslevětšinou stojí za podstatným jménem

a) Pokud jsou přídavná jména zakončená v mužském rodě na -o, ženský rod tvoříme pomocí koncovky -a

un chico simpático            una chica simpática

un lugar precioso              una ciudad preciosa

b) Pokud jsou přídavná jména zakončená na jinou samohlásku než -o, zůstavájí v ženském rodě nezměněná

un señor amable                  una señora amable

un texto difícil                       una lengua difícil

c) Výjimku tvoří přídávná jména národnostní nebo obyvatelská, ta se přechylují, i když jsou zakončená na samohlásku

un profesor español              una profesora española

Množné číslo u přídavných jmen

Tvoříme ho stejným způsobem jako u podstatných jmen, tzn. přidáme -s u zakončení na samohlásku; přidáme -es u zakončení na souhlásku

chicos checos

textos fácilesplayas famosas

Podobným způsobem se přechylují i některá podstatná jména:

el chico / la chica

el profesor / la profesora 

 

Zkuste si vyplnit cvičení na překlad a ověřit si, jak jste novou látku pochopili!

 

 

Zpět na přehled článků
highslide