Předvolební kampaň jazyků. Volím Tebe, angličtino!

21.1.2014 - O studiu jazyků

Jaké faktory ovlivňují výběr cizího jazyka?

Milujete italskou operu? Lákají vás francouzské filmy? Baví vás počítačové hry? Chcete číst knihy rusky mluvících autorů v originále? Aspirujete na lepší místo v práci a víte, že to nepůjde bez toho, abyste se naučili čínsky? Důvody, proč se rozhodneme učit se cizí jazyk a proč se rozhodneme pro jeden konkrétní ze všech možností, jsou různé. Co motivuje k výběru cizího jazyka, který se rozhodnete studovat, vás? Respektive, co vás jako rodiče, motivuje k výběru cizího jazyka, které se bude učit vaše dítě? Shrňme si možnosti:

- znalosti jazyka v rodině a v blízkém okolí,
- jazyky sousedních krajin,
- povinnost,
- sympatie,
- příležitost,
- vylučovací princip,
- náhoda.

Dva je minimum

Už je tomu více než jedenáct let, co Evropská rada vydala prohlášení o mnohojazyčnosti. Podle něj by výuka nejméně dvou cizích jazyků měla probíhat již u dětí od velmi raného věku. Podpora jazykového vzdělávání je i součástí návrhu programu Erasmus, který platí pro období 2014 – 2020.

Šest až devatenáct na výběr - podle toho, kde žijete

Ve většině zemí EU se nabízí výuka šesti jazyků jako prvního povinného cizího jazyka (v Rakousku je to 8 jazyků, ve Francii 12 a ve Spojeném království (Anglie a Wales) – až 19 jazyků).

Pokud jde o druhý povinný cizí jazyk, z 11 úředních jazyků EU se pouze angličtina vždy nabízí jako první a/nebo druhý povinný cizí jazyk ve všech zemích s výjimkou německy mluvícího společenství Belgie a Lucemburska.

Angličtina kam se podíváš

Pro úroveň primárního vzdělávání předepisují Dánsko, Řecko, Nizozemsko, Švédsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Kypr a Lotyšsko jako první povinný jazyk angličtinu. 
Dokonce i v těch zemích, kde si žáci mohou vybírat z nabídky více cizích jazyků zůstává nejpreferovanější angličtina.
 Podobně jako v primárním vzdělávání dominuje angličtina i na úrovni sekundární. V Německu, Španělsku, Francii, Rakousku a Finsku je angličtina prvním cizím jazykem pro více než 90 % žáků. V některých zemích žáci na úrovni všeobecného sekundárního vzdělávání nejčastěji preferují nizozemštinu, francouzštinu a němčinu. Pokud jde o druhý cizí jazyk na sekundární úrovni, čtyři země předepisují povinné studium určitého jazyka – konkrétně Lucembursko, Lichtenštejnsko a Kypr francouzštinu a Island angličtinu. V ostatních zemích se žáci nejčastěji učí francouzštinu a němčinu. (Výňatek ze studie Výuka cizích jazyků na školách v Evropě, kterou vydala Eurydice, Informační síť o vzdělávání v Evropě, český překlad ÚIV v roce 2003)

K rozšíření angličtiny došlo částečně proto, že Velká Británie a Spojené státy, angličtinu přinášely na nová území při expanzi svého vlivu ve světě. Angličtina se používá v mezinárodním obchodu a ve značné míře se uplatňuje ve vědních a technických oborech, ve výpočetní technice a operačních systémech.

Naprostá většina lidí nyní sází na angličtinu, zatímco zájem o druhý jazyk kolísá. Například během českého předsednictví v Evropské unii se několikanásobně zvýšil zájem o francouzštinu, aby záhy opět upadl. A ačkoli je na českém pracovním trhu dlouhodobě poptávka po pracovnících se znalostmi němčiny, počet žáků, kteří si ve školách vyberou němčinu jako druhý jazyk, se za posledních sedm let snížil o polovinu.

Autor: Xénia Křížová
Zpět na přehled článků
highslide