Předpřítomný čas v angličtině - Present perfect

29.3.2013 - Angličtina

 
Předpřítomný čas v angličtině (Present perfect)

Předpřítomný čas v angličtině je již trochu obtížnější než přítomné časy, které jsou na tomto webu věnujícímu se výuce angličtiny popsány. Jedná se jak o použití, kdy si musíme uvědomit, kdy je vhodné tento čas aplikovat, tak i o samotnou formulaci a sestavení věty. V některých případech totiž musíme znát nepravidelné tvary "příčestí minulého", jež jsou pro základní komunikaci nezbytné.
 
 

Použití předpřítomného času v angličtině:

 • Předpřítomný čas používáme, když hovoříme o celoživotních zkušenostech a zážitcích = o něčem, co jste kdy (za celý váš život) zažili. Obvykle se otázkami v předpřítomném čase ptáme na začátku konverzace, když se ptáme obecně a chceme zjistit, zda se daná událost stala či nikoli. Jestliže konverzace pokračuje dále a ptáme se na něco, o čem již víme, že se určitě stalo, volíme minulý čas.
   
 • Není určena doba v minulosti, např. koupil jsem si boty = I have bought new shoes = nevíme, kdy jsem si boty koupil a minulost má jasný následek do přítomnosti =  stále boty mám, i když jsem si je koupil v minulosti.

 • I have seen that film. (nevíme, kdy jsem film viděl).
   
 • Předpřítomný čas v angličtině (Present perfect) používáme, když hovoříme o věcech, které se udály někdy v minulosti, ale na rozdíl od minulého času prostého neuvádíme nebo nevíme, kdy přesně se v minulosti tyto události staly.
   
 • Have you ever seen the Jurasic Park film?
   
 • Předpřítomný čas v angličtině používáme, když hovoříme o věcech, které začaly v minulosti a pokračují dodnes.
   
 • She has lived in Hradec Králové since 2004.
   
   

Předpřítomný čas v angličtině - Present perfect - zlaté pravidlo

 • Předpřítomný čas v angličtině (Present perfect) používáme kdykoliv, mluvíme-li o minulosti, ale minulost není jakkoliv určena.
   
   

Stavba věty u předpřítomného času v angličtině - present perfect:

Předpřítomný čas v angličtině se tvoří za pomoci pomocného slovesa "have" v příslušném tvaru podle osoby +příčestí minulého – participia = třetí tvar slovesa.sloves pravidelných je tento tvar shodný s tvarem minulého času ( work – worked – worked). U sloves nepravidelných opět nezbývá, než se tvar příčestí naučit, jako např. drive – drove – driven.

Subject / podmět  Pomocné "have / has"  3. tvar slovesa  zbytek věty 
I have been to Britain.
He has seen that film twice.
We have visited my parents.

 
 
Tvorba otázky u předpřítomného času v angličtině (Present perfect):

Princip tvorby otázky je snad ve všech časech v angličtině stejný. Opět pouze změníme slovosled. V případě tvroby otázky pro předpřítomný čas přehodíme "podmět" a "pomocné sloveso have/has".

Pomocné "have / has"  podmět  3. tvar slovesa  zbytek věty  
Have I been to Britain?
Has he seen that film twice?
Have we visited my parents?

 
 
Tvorba záporu u předpřítomného času v angličtině (Present perfect):

Tvorba záporné věty opět není žádnou složitostí. V přítomném čase průběhovém jsme převedli sloveso "be" do záporného tvaru. V předpřítomném čase v angličtině obdobně použijeme záporný tvar slovesa "have/has" - (have not, has not).

Subject / podmět záporné pomocné "have / has" 3. tvar slovesa zbytek věty 
I have not been to Britain.
He has not seen that film twice.
We have not visited my parents.

 
 
For a since u předpřítomného času v angličtině (Present perfect):

 • For – znamená dobu, po kterou se něco odehrává
 • She‘s been married to Peter for 3 years. (Je za Petra vdaná 3 roky. – po dobu tří let )
 • Since – znamená okamžik, od kterého se něco odehrává
 • She‘s been married to Peter since 2007. (Je za Petra vdaná od roku 2007.)

Stáhněte si PDF výklady předpřítomného času v angličtině - present perfect

 
PDF anglické výklady gramatiky jsme pro vás zpracovali ve spolupráci s jazykovou školou EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM.
Zpět na přehled článků
highslide