Práce ve Velké Británii

29.8.2013 - O studiu jazyků

Obecné informace o Velké Británii

               Velká Británie je země s oficiálním názvem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jeho rozloha je 243 799 km2  a má přibližně 60´587´000 obyvatel. Její státní zřízení je konstituční monarchie a hlavním městem je Londýn. Skládá se ze 4 zemí a to Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Dále se dělí na 54 hrabství, 12 krajů a 26 okresů. Úředními jazyky jsou angličtina a velština a jejich měnou jsou libry.

               Ve Spojeném království má každý zájemce o zaměstnání právo, pracovat zde legálně, ale zároveň musí platit daně a pojištění. Nárok na příspěvkové dávky máte právo v Británii získat právě pod podmínkou placení pojištění. K práci ve Velké Británii občané ČR nepotřebují žádní pracovní povolení a povinná registrace pracovníků již byla také zrušena.

Registrace k pobytu ve Velké Británii

                Pokud máte dostatek prostředků na to, abyste se dokázali ve Velké Británii uživit bez potřeby pobírat sociální dávky, máte právo zde žít, jak pokud pracujete, tak pokud jste nezaměstnaný. Tyto výhody ale platí pouze pro občany členských států EU. Pokud máte rodinu ze země, která je také občanem členského státu, mají na život v Británii stejný nárok jako vy. Pokud jsou ale občany státu jiného, budou si muset zažádat o povelení, tzv. family permit, o které je potřeba zažádat ještě před samotným odjezdem do tohoto státu. Jakmile tak neudělají, vstup jim nemusí být vůbec povolen. Po 12 odpracovaných měchů ve VB si můžete zažádat o registraci k pobytu. Tento formulář lze získat na oddělení formulářů žádostí na této stránce: http://www.ind.homeoffice.gov.uk/. Po pěti letech poté můžete zažádat o tzv. Permanent Residence.

Spočítejte si výhody práce ve Velké Británii

Sociální zabezpečení a daně ve Velké Británii

               Každý člověk, který žádá o práci nebo je již ve Velké Británii zaměstnaný musí mít své vlastní NI number. Toto číslo slouží k evidenci příspěvků do státního pojišťovacího fondu. Toto číslo získáte tak, že zavoláte na Jobcentre Puls a domluvíte si s nimi individuální schzku. Toto centrum vám pošle pozvánku na schůzku a přiloží veškeré důležité informace o tom, jak bude schůzka probíhat a co vše budete potřebovat s sebou. Jakmile NI number získáte, je nutné ho předat vašemu zaměstnavateli. Pokud byste chtěli mít nárok na dávky, státní příspěvky nebo důchod, je zapotřebí platit odvody, kterí se odvíjí od výše vašeho příjmu.

               Každý zaměstnanec, jehož příjem dosáhne určité výše a je starší 16 let, má povinnost platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění. Veškeré tyto platby zajišťuje zaměstnavatel a ve většině případů to činí strhnutím dané částky v platu.

Pracovní kvalifikace ve Velké Británii

               Před tím, než odjedete do Velké Británie, měli byste si zjistit, jestli povolání, které chcete vykonávat, je či není ve VB regulované.

               Neregulované povolání je takové, které můžete ve VB vykonávat stejně jako všichni ostatní zaměstnanci tohoto státu.

Pro vykonávání regulovaného zaměstnání je poté zapotřebí splnit určité podmínky, které stát určuje. Jedná se například o výši dosaženého vzdělání, délku praxe nebo zdravotní způsobilost. Pokud chcete vykonávat toto povolení, je nutné zažádat si o uznání své odborné kvalifikace.

Zdravotní péče a pojištění ve Velké Británi

               Pokud jste občanem ČR, ale vaše bydliště a zaměstnání je v jiném členském státě EU, v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Pokud máte zájem o čerpání této zdravotní péče při pobytu v ČR, je zapotřebí Evropského průkazu zdravotní pojišťovny, který vám vystaví vaše zahraniční pojišťovna. Tato karta platí 5 let od jejího vydání a o novou můžete zažádat až 6 měsíců před uplynutí doby platnosti.

Získejte lepší kvalifikaci ve Velké Británii

Hledání zaměstnání a pracovní doba ve Velké Británii

               Jedna z cest, jak najít zaměstnání ve Velké Británie, je pomocí webu Eures, konkrétně na tomto odkazu:  http://ec.europa.eu/eures/. Další možností, jak zde najít pracovní příležitost je web, spravován britským úřadem práce. Více informací naleznete zde:  https://www.gov.uk/jobsearch.

               Pokud nejste fanouškem vyhledávání práce přes internet, existují v Anglii agentury, které vám s hledáním práce pomohou. Seznam těchto agentur můžete nalézt na těchto stránkách: http://www.yell.co.uk/ v sekci „Employment agencies“ nebo „Personnel consultants“. Zde existuje i možnost, že jim zadáte okruh profesí, kterými byste se chtěli zabývat a oni vám na oplátku poskytnou seznam agentur, které se daným typem zaměstnání zabývají.

            Další možností je také Britský denní tisk, který poskytuje nepřeberné množství pracovních nabídek, ale jedná se spíš o specializovanější profese jako je obchod, právo nebo sociální práce. Existuje také tisk, který se zabývá především nabídkami práce.

            Ve většině případů můžete očekávat 37,5 – 40 hodinovou pracovní dobu, nárok máte na 28 dní dovolené. Pokud svoji dovolenou za rok nevyčerpáte a ukončíte zaměstnání, budou vám tyto dny proplaceny. Od státu je předepsáno, že na vás zaměstnavatel nesmí vyžadovat delší pracovní dobu než je 48 hodin týdne, vašim právem ale je písemně se této skutečnosti zřeknout a poté pracovat i více než je stanoveno. Toto ale musí být písemně podepsáno a odsouhlaseno vaším zaměstnavatelem. Jakmile pracujete více jak 6 hodin denně, musíte mít nárok minimálně na 20ti minutovou přestávku.

Pracovní právo ve Velké Británii

               Každý zaměstnanec musí mít pracovní smlouvu.  Tato smlouva může být složena z několika částí, některé z nich je možné uzavřít písemně, jiné pouze ústně.  Povinností zaměstnavatele je předat svému zaměstnanci sepsané podmínky pracovního poměru nejdéle do 2 měsíců od jeho nástupu do zaměstnání. Zkušební doba je ve většině případů stanovena mezi 3-6 měsíci.

 

Doplňující informace o práci ve Velké Británii

               Při vstupu do Velké Británie po vás budou úředníci požadovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz, protože Anglie je v Schengenské dohodě pouze částečně. Za zboží, které do VB přivážíte, nemusíte platit žádné daně ani cla, pokud jde o osobní majetek. Pokud ale budete převážet větší množství alkoholu nebo tabáku, budete muset odpovědět celníkům na to, co se zbožím zamýšlíte.

Zpět na přehled článků
highslide