Práce v Německu a německé fráze

29.8.2013 - Němčina

Základní informace o Německu

               Německo, jehož oficiální název je Spolková republika Německo, s rozlohou 357.020 km283´029´536 obyvatel, je jedním ze států, který občanům EU umožňuje volně se zde usadit a také pracovat bez nutnosti pracovního povolení. Německo je rozděleno do 16 spolkových zemí a jeho hlavním městem je Berlín, ve kterém žije asi 3´471´500 obyvatel.  Úředním jazykem je němčina a od roku 2002 se jejich měnou stalo euro, které nahradilo tehdejší německou marku. Další jazyky, se kterými se zde můžete setkat je dánština, lužická srbština nebo frýžština, což jsou všechno jazyky menšin. Náboženství, které se v této zemi vyskytují jsou evangelická a.v. církev, římskokatolická církev, islám, řecká pravoslavná církev a srbská pravoslavná církev.

               Svůj pracovní trh pro občany EU otevřelo Německo 1. května 2011. I přesto je ale třeba počítat s rozdíly právních systémů obou států. Jedná se například o rozdíl v uzavírání pracovních smluv, v systému sociálního zabezpečení a také v uzavírání odborné kvalifikace.

Povolení k pobytu v Německu

               Od 1. 5. 2004 již při vstupu do Německa není pro české občany, ani pro ostatní občany EU, potřeba vízum. Pro vycestování do Spolkové republiky Německo tedy stačí mít svůj cestovní pas nebo občanský průkaz.

               Pokud předpokládáte, že váš pobyt bude delší než jeden měsíc, musíte ihned po příjezdu svůj pobyt ohlásit na cizineckém úřadu, příslušném k vašemu německému bydlišti. Jakmile ale v Německu plánujete pobyt delší než 3 měsíce, budete potřebovat povolení k pobytu EG (ES), které můžete opět získat na cizineckém úřadu, příslušném k vašemu německému bydlišti. Zmíněné povolení k pobytu GS (ES), je uděleno po uznaném účelu vašeho pobytu, které se řídí podle práva EU nebo práva národního. Dále si musíte zajistit Potvrzení o právu na pobyt, které vydává úřad v České Republice. Toto potvrzení bude vydáno pod podmínkou, že máte v Německu bydliště, pracovní smlouvu anebo když prokážete, že máte zdravotní pojištění a také finanční prostředky, dostačující pro váš případný pobyt. 

Byliště v Německu

Bydliště můžete v Německu získat v tom případě, pokud splníte následující podmínky:

  • jste zaměstnanec
  • usadíte-li se v Německu jako samostatně výdělečně činní
  • jste poskytovatelem služeb (pokud se ale jedná o přeshraniční služby ve stavebnictví, v hospodářských odvětvích, úklidy budov či dopravních prostředků, je to možné pouze při zprostředkování v rámci smlouvy o dílo)
  • jste-li příjemci služeb
  • pokud máte oprávnění k setrvání v místě pobytu
  • jste nepracující, ale máte zdravotní pojištění a dostačující finance pro váš pobyt 

Vaše bydliště musíte nahlásit nejpozději do 14 dnů, většinou to bývá u přihlašovacího úřadu, který je příslušný k danému městu či obci. Jakékoliv další informace o pobytu v Německu můžete získat na těchto stránkách: http://www.bmi.bund.de/.

Práce v Německu

Uznávání pracovních kvalifikací v Německu

               Systém uznávání pracovní kvalifikace se řídí podle systému praktikovaného v EU a uskutečňuje se podle směrnic EU o uznání. Na webu http://www.anabin.de/ můžete po zvolení možnosti  „Zuständige Stellen in Deutschland“ vyhledat instituce, které jsou kompetentní pro uznávání pracovních profesí.

Nalezení ubytování v Německu

               Pro lidi, kteří přicházejí do Německa samotní a nebojí se žít s jinými lidmi, zde existují tzv. Wohngemeinschaften neboli sdílené byty. V mnoha univerzitních městech poté existují také tzv. Mitwohnzentrale (ubytovací agentury), které vám pomohou nalézt byt za příznivou cenu a vy jim za to zaplatíte určitou provizi.

            Dále také můžete ve většině německých deníků a také na internetu najít velké množství inzerátů na prodej či pronájem bytu. Pokud si budete zařizovat bydlení pře realitní kancelář, bude si jejich realitní makléř pravděpodobně za tuto práci účtovat jednorázovou provizi ve výši až 3 měsíců nájmu. Dále také musíte počítat s tím, že budete muset zaplatit jednorázovou zálohu ve výši dva až tři měsíce nájmu. Tato záloha slouží jako jistota pro majitele, na případnou opravu jakýchkoliv škod po tom, co byt opustíte. Pokud bude majitel se stavem nemovitosti spokojen, záloha vám bude na konci vašeho pobytu vrácena.

Nalezení školy v Německu

               Informace o škole, školce, chůvách a dalších možnostech péče o děti můžete získat na městském nebo místním úřadě Jugendamt (kancelář pro péči o mládež). Větší podniky a také univerzity mají poté své vlastní kanceláře zaměřující se na péči o děti. Existují také různé internetové portály, které vám hledání těchto služeb usnadní. Nicméně máte možnost najít adresy škol a univerzit na městském nebo obecním úřadě v místě vašeho bydliště.

Když si s sebou berete auto do Německa

               Touha Evropské Unie, aby bylo cestování pro veškeré členské státy co nejjednodušší, zavedla společná pravidla pro uznávání řidičských průkazů, platnosti pojištění automobilů a registraci vozidla. Tato spolupráce dále zahrnuje také Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Řidičské průkazy v Německu

               V členských zemích EU neexistuje stejný řidičský průkaz. Členské státy ale poskytují „Společný vzor“, který zajišťuje, že řidičské průkazy vydané v různých státech EU budou snadno rozpoznatelné. Tyto licence jsou ale stále vydávány v souladu s vnitrostátními právními předpisy. I přesto platí v ostatních zemích EU, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku. Prozatímní licence nebo osvědčení, vydaná v domovské zemi však v ostatních členských zemích uznána nebudou.

               Pokud chce tedy občan EU žít v jiném členském státě, může tam jet s jeho stávající licencí, pokud nevypršela doba její platnosti. Držitel je nicméně povinen zkontrolovat, že splňuje veškeré požadavky týkající se řidičského průkazu ve své nové zemi, jako je například kratší doba platnosti, nebo lékařské prohlídky. Pokud doba platnosti řidičského průkazu vyprší, dojde-li ke ztrátě nebo odcizení, musí držitel o novou licenci požádat ve stávajícím místě bydliště.

Registrace auta v Německu

               Pokud plánujete žít v Německu méně než 6 měsíců, nemusíte své auto registrovat v novém místě pobytu, ani tam platit daně. Vozidlo tedy zůstává registrováno v předchozím místě bydliště. V případě, že máte v plánu zůstat déle než 6 měsíců, musíte své auto registrovat a zaplatit registrační daň. Při registraci musíte předložit následující dokumenty: doklad o vlastnictví, prokázání platby DPH, průkaz technické způsobilosti, důkaz o úhradě registrační a silniční daně.

Odměny za práci v Německu

               V Německu neexistuje obecná minimální mzda jako v jiných zemích EU. Minimální standarty existují pouze v jednotlivých odvětvích. Tyto minimální standardy platí v oborech jako je čištění budov, poštovních zaměstnanců, bezpečnostní služby, odpadní průmysl atd. V současné době se ale v rámci federální vlády jedná o zavedení minimální mzdy. Platy se převádí v polovině nebo na konci měsíce na zaměstnancův účet. Veškeré daně a pojištění se odečítají od sjednané hrubé mzdy.

Pracovní doba v Německu

               Pracovní doba a přestávky se v Německu řídí podle zákona o pracovních hodinách. Pracovní týden se pohybuje mezi 38 a 40 hodinami, ale závisí to především na kolektivní smlouvě. Většinou nesmí pracovní den překročit 8 hodin. Pro práci 6 hodin je povinná přestávka nejméně 30 minut. Zaměstnanci obvykle nemohou vyžadovat práci v neděli a o svátcích.

               Tyto pravidla se ale většinou nevztahují na zaměstnance s vysokými finančními příjmy, jako jsou například řídící pracovníci.

Užitečné německé fráze

 

Pozdravte…

Ahoj! Hallo! (halo)

Dobrý den Guten Tag! 
Dobré ráno / dopoledne Guten Morgen!

Dobrý večer! Guten Abend!

Vítej(te)! Wilkommen!

Jak se máš? Wie geht`s? (ví géts)

Mám se dobře, díky. Es geht mir gut, danke. (es gét mir gut, danke)

A ty? Und du?

Dobře. Gut.

(Velice) vám děkuji. Vielen dank. (fílen dank)

Není zač. Nichts zu danken. (nichts cu dankn).

Ahoj, příteli! Hallo, mein Freund! (halo majn frojnd)

Co je nového? Was gibt es neues? (vas gibt es nojes?)

Nic. Nichts.

Dobrou noc. Gute Nacht.

Nashledanou později. Auf wiedersehen. (auf vídrzéhen)

Ahoj (při loučení) Tschüs (čys)

 

Představte se…

Mluvíte německy/anglicky? Sprechen Sie Deutsch/Englisch? (šprechn zí dojč / engliš?)

Jen trochu. Ein bisschen. (ajn bischen)

Jak se jmenuješ? Wie ist dein Name? (ví ist dajn náme?)

Jmenuji se… Ich heiße…(ich hajse…)

Pan, paní, slečna Herr.../ Dame.../ Fräulein... (, her, dame, frojlajn)

Rád tě poznávám! Schön, dich kennenzulernen! (šén dich kenenzulernen)

Jsi moc milý. Du bist sehr nett (dú bist zér nett)

Odkud jsi? Woher kommst du? (voher komst du?)

Jsem z Česka. Ich komme aus Tschechien. (ich kome aus čechien)

Jsem Čech / Češka. Ich bin ein Tscheche / eine Tschechin. (ich bin ajn čeche/ajne čechin)

Kde žiješ? Wo wohnst du? (vó vónst dú?)

Žiji v Česku. Ich wohne in Tschechien. (ich vóne in čechien)

Líbí se vám tu? Gefählt es Ihnen hier? (gefélt es ínen hír?)

Jaké je tvé zaměstnáni? Was ist dein Beruf? ( vas ist dajn berúf?)

Pracuji jako… Ich arbeite als... (ich arbajte als…)

Kolik je ti let? Wie alt bist du? (ví alt bist dú?)

Je mi … let. Ich bin … alt. (ich bin … alt).

Musím jít. Ich muß gehen. (ich mus gehen)

Hned budu zpátky. Ich bin gleich zurück. (ich bin glajch curyk)

 

Popřejte někomu…

Hodně štěstí! Viel Glück! (fíl glyk)

Vše nejlepší k narozeninám! Alles Gute zum Geburtstag !

Šťastný nový rok! Schön Neujahr! (šén nojjár)

Veselé Vánoce! Frohe Weihnachten! (frohe vajnachtn)

Gratuluji! Gratuliern! (gratulírn)

Dobrou chuť! Guten Appetit! (gutn apetit)

Pozdravuj ode mě… Grüße …. von mir … (grýse … von mir)

Dobrou noc! Gute nacht!

 

Domluvte se v běžných situacích a vyhněte se nedorozumění…

Promiňte. (nerozměl/a jsem) Entschuldigen (entšuldigen)

Omlouvám se,  je mi líto. Es tut mir leid. (es tut mir lajd).

Žádný problém! Kein problem! (kajn problem)

Můžete to zopakovat? Können Sie es noch einmal sagen? (kenen zí es noch ajnmal zágn?)

Můžete mluvit pomaleji? Können Sie langsamer sprechen? (kenen zí langzamr šprechn?)

Napište to prosím. Schreiben Sie es bitte. (šrajbn zí es bite)

Nerozumím! Ich verstehe nicht! (ich frštéhe nicht)

Nevím. Ich weiß nicht. (ch vajs nicht)

Jak se dostanu k... Wie komme ich zu... (ví kome ich zu)

Nemám představu. Ich hab keine Idee. (ich hab kajne idee)

Jak se to řekne německy? Wie sagt man es auf Deutsch? (ví zágt man es auf dojč?)

Co je to? Was ist das? (vas ist das?)

Moje němčina je špatná. Mein Deutsch ist schlecht. (majn dojč ist šlecht)

Nedělejte si starosti! Machen Sie sich keine Sorgen! (machn zí zich kajne zorgn)

Kolik to stojí? Wieviel kostet es? (vifíl kostet es?)

Můžu si to vyzkoušet? Kann ich es probieren? (kann ich es probíren?)

Je tohle správná cesta do... Ist dies der richtige Weg nach... (ist dýs der richtige vég nach...)

pokoj pro jednoho Einzelzimmer (ajnclcimr)

pokoj pro dva Doppelzimmer (doplcimr)

pokoj pro … osob Zimmer für … Personen

Kolik stojí pokoj za noc? Wieviel kostet ein Zimmer pro Nacht? (vifíl kostet ajn zimr pro nacht)

 

Zapamatujte si důležitá německá slova…

dobrý / špatný / jakž takž gut / schlecht / so so (gut, šlecht, zó zó)

velký / malý gross / klein (grós / klajn)

dnes / nyní heute / jetzt (hojte / ject)

včera / zítra gestern / morgen (gestern / morgn)

ano / ne ja / nein

Líbí se ti to? Gef´ällt es dir? (gefélt es dir?)

Moc se mi to líbi! Es gefällt mir sehr! (es gefélt mir zér!)

Mám hlad / žízeň. Ich habe Hunger / Durst. (ich hábe hungr / durst)

ráno / dopoledne Morgen (morgn)

poledne Mittag

odpoledne / večer Nachmittag / Abend

ráno, odpoledne, večer am Morgen, Nachmittag, Abend

tento, tato, toto dieser, diese, dieses (dýzr, dýze, dýzes)

tady / tam hier /dort (hír / dort)

já, ty ich, du

on, ona er, sie (er / zí)

my, oni wir, sie (wir, zí)

Opravdu! Natürlich! (natýrlich)

Samozřejmě! Selbstverständlich! (zelbstfršténdlich)

Podívej Schau mal! (šau mal)

Pospěš si! Beeile dich! (beajle dich)

Co? Kde? Was? Wo? (vas? vo?)

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide