Osobní údaje

19.8.2014 - Němčina

„Kde a kdy ses narodil?“, „Co děláš?“, „Jak dlouho?“, to jsou poměrně časté a důležité otázky, s nimiž se můžeme setkat téměř na každém kroku. Zvládli byste je nejen přeložit, ale hlavně na ně odpovědět? Váháte? Přečtěte si následující článek a veškerá nejistota zmizí.

Základy tvorby otázek jsme už zvládli. Pokud jste však zastánci názoru, že opakování je matkou moudrosti, neuškodí si otevřít článek věnovaný tomuto tématu .

SEIN + GEBOREN (být + narozen)

Ptáme-li se na místo či datum narození, bohatě si vystačíme se znalostmi, které už máme. Stačí vyčasovat sloveso být, na začátek věty dát potřebné tázací slovo (WANN – kdy, WO – kde) a slůvko geboren na její konec.

Vzniknou nám tedy otázky:

Wann bist du geboren? - Kdy ses narodil? (Kdy jsi byl narozen?)

Wo sind Sie geboren? - Kde jste se narodil/a?

Odpověď je nasnadě:

Ich bin in Prag geboren. - Narodila/a jsem se v Praze.

Er ist in Deutschland geboren. - Narodil se v Německu.

Wir sind im Jahre 1996 geboren.  - Narodili jsme se v roce 1996.

SEIT (už – mluvíme o nějakém určitém čase)

Ich lerne Deutsch seit 8 Jahren. - Učím se němčinu už 8 let.

Sie arbeitet in der Firma seit 5 Jahren. - Pracuje v té firmě už 5 let.

Seit dem Jahre 2012 wohne ich in Hradec Králové. - Do roku 2012 bydlím v Hradci Králové.

ALS (jako – mluvíme o povolání)

Ich arbeite als Verkäuferin. - Pracuji jako prodavačka.

Arbeitet dein Bruder als Manager? - Pracuje tvůj bratr jako manažer?

Wir arbeiten als Lektoren in ONLINE jazyky. - Pracujeme jako lektoři v ONLINE jazycích.

Všimněte si, že za ALS (mluvíme-li o povolání) není žádný člen.

Máte pocit, že toho bylo najednou přespříliš? Projděte si následující cvičení, kde si své nově nabyté vědomosti procvičíte.

 

Autor: Eva Prajsová

 

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide