Množné číslo podstatných jmen

2.6.2014 - Španělština

Podstatná jména jsou zpravidla první, co se učíme, pokud se rozhodneme studovat nějaký jazyk. Je důležité znát nejen jejich jednotné číslo ale i množné, abychom byli schopní se dobře a srozumitelně domluvit i na základní komunikativní úrovni.

Jak na to?

Ve španělštině se tvoří množné číslo – El plural pomocí koncovek –s  a –es. Je to stejné jako mnoha dalších jazycích (např. v anglickém jazyce). Existují však výjimky, u kterých se přízvuk na jednotlivých slabikách mění. Můžeme také narazit na pravopisné změny.

Množné číslo tvoříme dvojím způsobem:

a) Přidáním -s u podstatných jmen zakončených na samohlásku:

playa                     playas

chico                     chicos

médico                  médicos

b) Přidáním -es u podstatných jmen zakončených na souhlásku nebo samohláskou - y:

profesor               profesores

español                españoles

rey                       reyes

Přízvuk:

Podstatná jména zakončená v jednotném čísle na přízvučnou slabiku tento přízvuk v množném čísle ztrácejí:  autobús - autobuses (autobus)

Ke změně v označování přízvuku dochází u všech slov zakončených na -n, -s:

lección - lecciones, joven - jóvenes, autobús - autobuses)

Pokud je přízvuk na jiné slabice (poslední slabika není označená přízvukem), zůstává podstatné jméno v množném čísle nezměněné:  el lunes - los lunes (pondělí)

Pravopis:

Podstatná jména obsahující koncové –z se před koncovkou –es mění v –c: el lápiz – los  lápices

Procvičte si tvorbu množného čísla u podstatných jmen v tomto cvičení.

 

Autor: Jana Kokiová

 

Zpět na přehled článků
highslide