Sloveso ESTAR / El Verbo ESTAR

16.6.2014 - Španělština

Sloveso BÝT je považováno za jedno z nejproblematičtějších, co se překladu do španělštiny týče. Ve španělštině se setkáme se třemi způsoby vyjádření slovesa BÝT. V této lekci se naučíme používat druhý tvar - ESTAR, vyjadřující (na rozdíl od první možnosti vyjádření slovesa být - SER) přechodný stav či polohu věcí, lidí,...

Jak na to?

Je nutné si uvědomit, že stejně jako sloveso SER, kterému jsme již jeden z našich článků věnovali, je i sloveso ESTAR nepravidelné. V této tabulce můžete vidět, jak se tvar slovesa ESTAR v přítomném čase oznamovacího způsobu časuje:

ESTAR - nepravidelné sloveso:

yo ESTOY

nosotros ESTAMOS

ESTÁS

vosotros ESTÁIS

él/ella / usted ESTÁ

ellos / -as / ustedes ESTÁN

a)  Vyjadřuje přechodné stavy (či takové, které za přechodné považujeme) nebo přenesené významy

Está enferma                         Je nemocná.

Estoy contento.                     Jsem spokojený.

¿Cómo está usted?               Jak se máte?

Estoy bien.                             Mám se dobře

Další přídavná jména, se kterými se pojí sloveso ESTAR:

Vivo / muerto (živý / mrtvý); Loco (šílený); Roto (rozbitý); Vestido (oblečený); Acostado (uložený ke spánku); Sentado (sedící); De pie (ve stoje); Encantado (nadšený); Cansado (unavený); abierto (otevřený); cerrado (zavřený); enamorado (zamilovaný); nervioso (nezvózní);

 

b)  Používá se při určení polohy a umístění (přechodného i trvalého; objekt je nám známý; vysvětlování cesty, odpovídáme na otázky Kde je/jsou…?):

Pedro está en Galicia.                    Pedro je v Galicii.

¿Dónde está Cádiz?                         Kde je Cádiz?

Cádiz está en el sur.                       Cádiz je na jihu.

El libro está en la mesa.                 Kniha je na stole.

 

c)  Zvláštní případy jsou ustálené vazby slovesa ESTAR s předložkou DE a podstatným jménem bez členu:

Estar de vacaciones.                    Být na dovolené.

Estar de visita.                              Být na návštěvě.

Estar de excursión.                      Být na výletě.

POZOR!

  • Sloveso ESTAR se pojí s přídavnými jmény, která vyjadřují přechodný stav nebo přenesený význam,  ALE pokud změníme použité sloveso, význam přídavného jména se může změnit:

           ser bueno - být hodný                        estar bueno – být zdravý

           Ser claro – být světlý                         estar claro – být jasný

  • Sloveso ESTAR se pojí s rodinnými stavy:

Casado (ženatý); soltero (svobodný); divorciado (rozvedený)

V tomto cvičení si můžete procvičit použití a tvorbu slovesa ESTAR.

 

Autor: Jana Kokiová

Zpět na přehled článků
highslide