Jazykové úrovně v angličtině

22.3.2017 - Angličtina

Společný evropský referenční rámec pro jazyky určuje stupeň jazykových znalostí a schopností studentů angličtiny. Hojně se používá zkratka CEFR, která vychází z názvu v angličtině (Common Europian Framework of Reference for Languages).

Jazykové úrovně se dělí na tři základní skupiny. Na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Značíme je velkými tiskacími písmeny, a to od nejnižší úrovně A, po mírně pokročilou úroveň B, až k té nejvyšší C. Každá úroveň má ještě dvě podúrovně, ty se označují číslicemi 1 nebo 2, kdy 1 je nižší úroveň a 2 vyšší.

Oficiálně se tedy jazykové úrovně rozdělují následujícím způsobem:

A1 – Breakthrough (Začátečník)
A2 – Waystage (Pokročilý začátečník)
B1 – Threshold (Mírně pokročilý)
B2 – Vantage (Pokročilý)
C1 – Effective Operational Proficiency (Velmi pokročilý)
C2 – Mastery (Expert)

 

Zjistěte svoji jazykovou úroveň


Začátečník

Do této skupiny řadíme studenty, kteří mají velmi základní znalosti z angličtiny nebo studenty tzv. věčné začátečníky, kteří s jazykem již několikrát začali, ale nikdy se nedostali dál, ať už z jakéhokoli důvodu. Motají se v kruhu věčných začátků. Mají základy slovní zásoby, znají použití přítomného prostého času a částečně umí použít i čas přítomný průběhový.

Pokročilý začátečník

Student, jehož jazyková úroveň dosahuje A2, disponuje omezenou slovní zásobou. Chybí mu jistota v používání jednotlivých časů přítomného, minulého a budoucího. Rozumí základním konverzačním tématům a základním frázím, pokud je komunikace vedená velmi pomalu a zřetelně. Aktivně se sám do konverzace neumí zapojit.

Mírně pokročilý

Uživatel s mírně pokročilou úrovní dokáže komunikovat v běžných situacích. Stále dělá gramatické chyby a někdy hledá správné výrazy a slovíčka. Má znalosti o předpřítomném čase prostém a předpřítomném čase průběhovém. Zná podmínkové věty.

Pokročilý

Dobré komunikační dovednosti a schopnost umět se jasně vyjádřit jsou typické pro pokročilého studenta. Student je schopný reagovat, zapojuje se i aktivně do konverzace, má osvojenou gramatiku, občas udělá gramatickou chybu. Výslovnost je na dobré úrovni.

Velmi pokročilý

Velmi pokročilý student dokáže sám vést konverzaci, vyjadřuje se k různým tématům bez jakýchkoli problémů. Ovládá i odbornou slovní zásobu. Je schopen se velmi dobře vyjádřit písemnou formou. Má přehled o gramatice a dokáže gramatické jevy správně používat. Výslovnost je výborná.

Expert

Student s jazykovou úrovní C2 již plynně a jednoduše hovoří s rodilým mluvčím. Má velkou kapacitu slovní zásoby, excelentní gramatiku. Je schopen se vyjádřit na jakékoli téma, a to i odborné. Jeho výslovnost je perfektní, stejně tak písemný projev, který dokáže přizpůsobit tématu či žánru.

 

Na základě popisu jednotlivých dovedností a schopností si můžete zhruba představit, do jaké skupiny patříte. Pokud ovšem stále tápete, vyzkoušejte si rozřazovací test online a zdarma. Dobrý je například tento Testy z angličtiny. Jeho vyplnění Vám zabere cca 5 – 10 minut.

Do komentářů nám pak napište, jaká je Vaše jazyková úroveň. Rádi Vám poradíme aktivity zdarma, které Vám pomohou posunout se na další jazykový „level“.

Zjistěte svoji jazykovou úroveň

Zpět na přehled článků
highslide