Finanční a účetní jazyková zkouška Cambridge ICFE

18.4.2013 - Angličtina

ICFE a jazykové zkoušky Cambridge ESOL

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Tyto zkoušky ročně skládá více než 3,5 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 13.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

Cambridge ICFE (International Certificate in Financial English)

ICFE je nová zkouška Cambridge pro finančníky, účetní a studenty na ekonomických fakultách. ICFE vznikl ve spolupráci s ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants - největší a nejrychleji se vyvíjející mezinárodní organizací sdružující odborníky na účetnictví.

Zkouška je určena těm, kdo musí prokázat znalost angličtiny v oboru financí na vysoké úrovni a efektivním způsobem ji využívat v práci.

Zkouška ICFE ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná na zkoušce ICFE je stejná jako v případě zkoušek FCE a CAE. Závěrečné hodnocení ICFE určuje, na které ze dvou uvedených úrovní pokročilosti je zkoušená osoba.

Proč ICFE?

 • Zkouška ICFE testuje praktickou znalost angličtiny v oboru financí na vyšší mírně pokročilé a pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - četbu, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se znalost gramatiky a odborné slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z oblasti finančnictví.

 • Certifikát ICFE je dokladem toho, že ovládáte finanční angličtinu na úrovni postačující k jejímu neomezenému využití v práci.

 • Zkouška je založena na úkolech, se kterými se finančníci běžně setkávají. Držitel certifikátu ICFE dokáže používat angličtinu během schůzek, jednání a diskuzí na témata spojená s financemi, při kterých dokáže jasně vyjadřovat své názory. Kromě toho rozumí a sám dokáže napsat odborné texty, jako jsou finanční hlášení, nabídky nebo články z odborného textu.

 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

Pro koho je ICFE?

 • ICFE je určen těm, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé a pokročilé úrovni.

 • ICFE je určen těm, kdo potřebují nebo bude potřebovat v budoucnosti angličtinu z oblasti financí v práci.

 • ICFE je ideální nabídka pro ty, kdo hodlají v budoucnosti získat odborné kvalifikace ACCA.

Z jakých částí se skládá zkouška ICFE?

 • Čtení (Reading) - 1 hodina 15 minut
 • Psaní (Writing) - 1 hodina 15 minut
 • Poslech (Listening) - 40 minut
 • Mluvený projev (Speaking) - 16 minut

Stáhněte si test ICFE B2 - C1 zdarma

Zpět na přehled článků
highslide