Barvy, abeceda a číslovky v angličtině

19.9.2012 - Angličtina

  Barvy / colours


Abeceda / the alphabet

A /ei/  B/bi:/  C/si:/  D/di:/  E/i:/
 
F/ef/  G/dži:/  H/eidž/  I/ai/  J/džei/
 
K/kei/  L/el/  M/em/  N/en/  O/ou/ 
 
P/pi:/  Q/kju:/ R/a:r/  S/es/  T/ti:/ 
 
U/ju:/  V/vi:/  W/dabl ju:/ X/ex/  Y/wai/  Z/zed

Čísla / numbers

1 – one /wan/ 6 – six /siks/

2 – two /tu:/ 7 – seven /sevn/

3 – three /θri:/ 8 – eight /eit/

4 – four /fo:/ 9 – nine /nain/

5 – five /fajv/ 10 – ten /ten/
Zpět na přehled článků
highslide