Angličtina ve farmacii a zdravotnictví

29.4.2013 - Angličtina

V tomto článku můžete najít užitečné anglické fráze pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry ale také pro jejich návštěvníky a pacienty. Pojďte se s námi naučit, na co se vás u lékaře či v lékárně mohou ptát a jak jim máte správně odpovědět. Naučte se nejdůležitější anglické fráze ve zdravotnictví. Klíčová slova máte přeložená do českého jazyka.

Angličtina u lékaře - co máte udělat

 • Take off all your clothes. (take off=svléknout)

 • Lie on the couch. (couch=lehátko)

 • Cover yourself with the blanket. (blanket=deka)

 • Slip off your shoes. (slip off=zout si)

 • Roll your sleeve up. (rol lup=vyhrnout)

 • Please lie on your tummy. (tummy=břicho)

 • Turn over and lie on your back. (turn over=obrátit se)

 • Roll over onto your left side. (roll over=otočit se)

 • Bend your knees. (bend=skrčit)

 • Sit up. (si tup=posadit se)

 • Lean forward. (lean forward=předklonit se)

 • Get off the couch and stand up. (get off=zvednout se)

 • Walk across the room. (walk=projít se)

 • You can get dressed now. (get dressed=obléknout se)

 • Don’t hurry. (hurry=spěchat)

 • Breathe through your mouth. (mouth=ústa)

 • Hold your breath for a moment. (hold breath=zadržet dech)

 • Show me where you get this pain. (show=ukázat)

 • Any tenderness here? (tenderness=citlivost)

 • Come and sit down. (sit down=posadit se)

 • Také off everything to your underwear. (underwear=spodní prádlo)

 • Just relax. (Uvolněte se.)

 • Let me look at your ankles. (ankle=kotník)

 • Bend your knees. (bend=pokrčit)

 • Stare u pat the ceiling. (Podívejte se do stropu.)

 • I’ll just feel under your arms. (feel=prohmatat)

 • I’m going to listen to your heart now. (listen to=poslouchat)

 • Sit forward. (Posaďte se rovně.)

Angličtina pro lékaře - co vám je a co s vámi lékař udělá

 • I’d like you to have an X-ray of your shoulder. (X-ray=rentgen)

 • I’ll give you a prescription. (prescription=recept)

 • You’ll need an operation. (operation=operace)

 • I’m afraid the lump is a breast cancer. (lump=bulka)

 • Don’t worry about this. (to worry about=dělat si starosti)

 • It’s quite a common condition. (condition=stav)

 • Well, the trouble is bronchitis. (bronchitis=bronchitida)

 • The main cause of it is smoking. (cause=příčina)

 • I’m sure of it. (to be sure=být si jistý)

 • I see you’ve been anaemic. (anaemic=anemický)

 • Your left eyelid is lower than your right. (eyelid=oční víčko)

 • I’ll take your blood pressure. (blood pressure=krevní tlak)

 • It os obviously nervous tension. (tension=vypětí)

 • You kidneys aren’t working well. (kidneys=ledviny)

 • I’m going to tickle your feet. (tickle=polechtat)

 • You’ll feel a jab. (jab=malé píchnutí)

 • There are several forms of treatment. (treatment=léčba)

 • It’s a formo f psoriasis. (psoriasis=lupénka)

Angličtina v lékařství - otázky, na které by se vás mohl lékař zeptat

 • How old are you? (old=starý)

 • Have you got a partner? (have got=mít)

 • Have you got any children? (children=děti)

 • How old was your father when he died? (die=zemřít)

 • What did he die of? (die of=zemřít na)

 • Are you well? (Jste v pořádku?)

 • Do you belch? (belch=říhat)

 • What do you do? (what=co)

 • Do you work full time? (full time=plný úvazek)

 • Do you work part time? (part time=částečný úvazek)

 • Do you work shifts? (shift=směna)

 • How long have you had this job? (job=zaměstnání)

 • Are you happy at work? (happy=šťastný)

 • How do you spend your free time? (spend=trávit)

 • Do you také any exercise? (do exercise=sportovat)

 • Have you had any hobbies? (hobby=koníček)

 • Do you smoke? (smoke=kouřit)

 • How many cigarettes do you smoke a day? (how many=kolik)

 • When did you give up smoking? (give up=přestat)

 • How much do you drink a week? (drink=pít)

 • Have you tried any drugs? (drugs=drogy)

 • Have you ever taken any hard drugs? (hard=tvrdý)

 • Do you ever feel under stress? (under stress=ve stresu)

 • What sort of things make you stressed? (sort=druh)

 • How do you feel? (feel=cítit se)

 • Do you have a regular partner? (regular=stálý)

 • Do you use any conctraception? (contraception=antikoncepce)

 • Did you have any problem with your pregnancies? (pregnancy=těhotenství)

 • Is there anything else you’d like to tell me? (anything else=ještě něco)

 • Do you often get out of breath? (get out of breath=zadýchávat se)

 • Have you go tany animals at home? (animal=zvíře)

 • Is there anyone else in the family with hay fever? (hay fever=senná rýma)

 • Does he often have these attacks? (attack=záchvat)

 • Do you cough up phlegm? (phlegm=hlen)

 • Do your feet ever swell? (swell=natékat)

 • Is your digestion all right? (digestion=zažívání)

 • Are you still having the pain? (pain=bolest)

 • How often do you get the pain now? (how often=jak často)

 • Does it wake you up from sleep? (sleep=spánek)

 • Have you been sick? (Je Vám na zvracení?)

 • Did you have a blood test las May? (blood test=vyšetření krve)

 • Has anything else troubled you? (trouble=trápit)

 • How long has all this gone on? (go on=trvat)

 • Do your legs give away? (give away=podlomit se)

 • Do you suffer from headaches? (suffer=trpět)

 • Have you lost any weight? (lose weight=zhubnout)

 • What are these pale patches on your cheeks? (patches=skvrny)

 • Hasn’t your water been darker? (water=moč)

 • Have you ever been jaundiced? (to be jaundiced=mít žloutenku)

 • Is your tummy swollen? (swollen=nadmutý)

 • Do you suffer from heartburn? (heartburn=pálení žáhy)

 • Are your hands always cold? (hands=ruce)

 • Have you ever brought up blood? (bring up=zvracet)

 • Are the bowels all right? (bowels=střeva)

 • Have you ever seen any blood in your motions? (motions=stolice)

 • Do you have to get up early? (get up=vstávat)

 • Does it hurt down here? (hurt=bolet)

 • Does the light or noise upset you? (upset=rozčilovat)

 • What pain-killers help you? (pain-killers=léky proti bolesti)

 • Is your vision normally OK? (vision=zrak)

 • Do you have speech difficulty? (speech=řeč)

 • Do you have problems with balance? (balance=rovnováha)

 • Don’t you have double vision? (double vision=dvojité vidění)

 • Do you have any tingling of the feet? (tingling=mravenčení)

 • Are your hands stiff? (stiff=ztuhlý)

 • Can you feel me touching your legs? (touch=dotknout se)

 • Do you have a pain in your joints? (join=kloub)

 • Are you still having hypos? (hypos=hypoglykemické záchvaty)

 • Have you had any bruising? (bruising=modřiny)

 • Any bleeding from the gums? (gums=dásně)

 • May I examine you? (examine=vyšetřit)

 • What can I do for you? (do=udělat)

 • Are they itchy? (Svědí to?)

 • Any hair loss? (hair loss=ztráta vlasů)

 • Have you had any problems with clots in the legs? (clots=sraženiny)

 • Have you had any problems with miscarriages? (miscarriage=samovolný potrat)

 • Are you taking any medicines at the moment? (medicines=léky)

 • Did you have a pain in the loin? (loin=bedra)

 • Do you still get migraine? (migraine=migréna)

Angličtina v lékařství - popis nemoci / choroby / nevolnosti

 • I’ve kept petting a roaring in my ears. (roaring=hučení)

 • I’ve had a giddiness. (giddiness=závratě)

 • I’ve been on a strict diet. (to be on a diet=držet dietu)

 • I have a sharp pain in my stomac. (sharp=ostrý)

 • I’m petting pain all over my body. (Bolí mě celé tělo.)

 • I have a rash on my arm. (rash=vyrážka)

 • I’ve been sweating. (Potím se.)

 • I have a throbbing headache. (throbbing=škubavý)

 • My eyes are running. (Slzí mi oči.)

 • I’ve got palpitations. (palpitations=bušení srdce)

 • My legs are heavy. (heavy=těžký)

 • I have some pelvic pain. (pelvic pain=bolest v podbřišku)

 • I’ve got a temperature. (temperature=teplota)

 • I’ve got sore throat. (sore throat=bolest v krku)

 • I’m very congested. (to be congested=mít zácpu)

 • I’ve got diarrhoea. (diarrhoea=průjem)

 • I’ve got a lump. (lump=otok)

 • I’ve got a swollen my ankle. (swollen=nateklý)

 • I’ve got a pain in my back. (back=záda)

 • I’ve got a pain in my chest. (chest=hrudník)

 • I think I’ve pulled a muscle in my leg. (pull=natáhnout si)

 • I’m asthmatic. (asthmatic=astmatik)

 • I’m diabetic. (diabetic=diabetik)

 • I’m epileptic. (epileptic=epileptik)

 • I need another inhaler. (inhaler=inhalátor)

 • I need some more insulin. (insulin=inzulín)

 • I’ve got very little energy. (Cítím se velice slabě.)

 • I’ve been feeling depressed. (depressed=deprimovaný)

 • I think I might be pregnant. (pregnant=těhotná)

 • I need a sick note. (sic knote=neschopenka)

V lékárně - farmaceutické anglické fráze - co vám je a jak se cítíte v angličtině

 • What do you recommend for a cold?

 • Do you have anything for a sore throat?

 • What do you suggest for an upset stomach?

 • I need something for a headache.

 • I need this prescription filled.

 • I’ve had a runny nose for a couple of days.

 • I need some band-aides and sun screen.

 • Do you have something for a headache?

 • Do you have something for a car sickness?

 • Do you have something for a diarrhoea?

 • I have a rash.

 • Is it safe for children?

 • I have low energy because I am anaemic.

 • My throat infection went away after I started the antibiotics.

 • The anti-depressants helped me get on with life after Lucy died.

 • I've made you an appointment with a specialist in three week's time.

 • The arthritis in her hands is so bad.

 • I carry an inhaler when I run because I have asthma.

 • I have a stomach ulcer.

 • I have a cough.

 • I have a fever.

 • I feel nauseous.

 • I need some sleeping pills.

 • I can’t sleep.

 • I keep shivering.

 • I have difficulty breathing.

 • I have heartburn.

 • I have sunburn.

 • I’m having motion sickness.

 • I am diabetic.

 • I have toothache.

Lékařská angličtina - co vám mohu doporučit, na co se mohu zeptat

 • You could try these tablets.

 • There throat lozenges should work.

 • Why don’t you try aspirin?

 • Good morning, may I help you?

 • This decongestant is very effective, but be careful using it.

 • Il causes drowsiness and you shouldn’t drink any alkohol when taking this.

 • Také it three times a day before meals.

 • Také it two times a day after meals.

 • You will need to visit your doctor to get another prescription.

 • I'd like to see you a year from now for a routine check-up.

 • This pain medication should relieve some of your discomfort.

 • I understand that this disease runs in your family.

 • You will have to wear a sling because of your dislocated shoulder.

Zpět na přehled článků
highslide