Naučte se zdarma užití used to v angličtině

12.9.2012 - Angličtina

Užití USED TO

„Used to“ se používá k označení stavu či opakované aktivity v minulosti.
„Used to“ je vždy následováno samotným infinitivem a lze použít i u stavových sloves:

 „I used to like him but I don‘t anymore.“
 „She used to have long hair.“


„Used to“ se nepoužívá s časem přítomným a nelze použít pro označení činnosti, která se stala jen jednou:
„The shop opened in 1987“.( „The shop used to open in 1987.“)

 „She met him at the bus station.“  (Potkala ho ….- jednou)
 „She used to meet him at the bus station.“  ( Potkávala ho …opakovaně)

USED TO v kladné větě

Kladná věta se tvoří pomocí „used to“ , které je pro všechny osoby stejné a holým infinitivem : 
She used to buy a lot of books.
We used to go to the cinema a lot.

USED TO v záporné větě

Záporná věta se tvoří pomocným slovesem „did“ v záporném tvaru ( = didn‘t)  + tvarem „use to“ a holým infinitivem : 
She didn‘t use to buy a lot of books.
We didn‘t use to go to the cinema a lot.

Tvoření otázky s USED TO

Otázka se tvoří pomocným slovesem „did“ + tvarem „use to“ a holým infinitivem. Slovosled musíme upravit jako pro otázku v minulém čase: 

Did she use to buy a lot of books?
Did you use to go to the cinema a lot?
Zpět na přehled článků
highslide