Budoucí čas prostý, průběhový a předbudoucí v angličtině

22.8.2013 - Angličtina

Budoucí čas v angličtině

angličtině existuje více způsobů, jak vyjádřit budoucí čas, a někdy dokonce, ikdyž používáme čas přítomný, můžeme mít na mysli budoucnost. Tím, jak vytvořit budoucí čas v angličtině, se však tento článek nezabývá. Hlavním úkolem tohoto článku je Vás seznámit s jednotlivými formami budoucího a předbudoucího času v angličtině.

Naučíme vás:

 • budoucí čas prostý

 • budoucí čas průběhový

 • předbudoucí čas prostý

 • předbudoucí čas průběhový

Budoucí čas prostý

Pojďme se nyní podívat na ten nejjednodušší čas z výše jmenovaných - budoucí čas prostýBudoucí čas prostý v angličtině je velmi jednoduchý jak svou tvorbou, tak i na pravidla, která se vážou k jeho použití. Jak vlastně budoucí čas prostý vypadá? V oznamovací větě za zájmeno (např. We) umístíme pomocné sloveso WILL, po kterém nasleduje samotné sloveso (např. go). V praxi pak budoucí čas prostý vypadá v angličtině takto:

česky - oznamovací věta:    Thank you, we will think about it.

česky - záporná věta:    Thank you, but I will not (won't) be able to go there.

česky - tázací věta:    Will you help me, please?

Použití budoucího času prostého

Bohužel tento nejlehčí budoucí čas s použitím pomocného slovesa WILL nemůžeme použít v každé situaci. Budoucí čas prostý je ve své podstatě určen pro použití ve třech základních situacích:

 

Okamžité rozhodnutí

 • Pokud věta, kterou se chystáme vytvořit, je založena na okamžitém rozhodnutí, můžeme použít budoucí čas prostý s pomocným slovesem WILL.
 • Např.: "I will take the red carpet, please." ("Vezmu si ten červený koberec, prosím.")

 

Předpověď

 • Budoucí čas prostý s WILL také použijeme, když budeme obsahem věty něco předpovídat.
 • Např.: "I think, he will not pass the test." ("Myslím si, že ten test neudělá.")

 

Slib

 • Jestliže se ve větě slibuje, pak také můžeme použít budoucí čas prostý tvořen pomocí pomocného slovesa WILL.
 • Např.: "Promise me, that you will not go there again!" ("Slib mi, že tam znova nepůjdeš!")

Budoucí čas průběhový

Další variantou budoucího času v angličtině je tzv. budoucí čas průběhový. Tento čas také ještě patří k těm lépe zapamatovatelným, protože jeho použití není nikterak složité. Naučit se dá tedy velmi lehce, pouze je pak zapotřebí si na něj vzpomenou ve chvíli, kdy se do věty hodí nejvíce. V praxi si to totiž často zaměníme za budoucí čas prostý, aniž bychom vůbec přemýšleli, že existuje varianta budoucího času průběhového, která se pro danou situaci hodí mnohem více.

Použití budoucího času průběhového

Jak již samotný název onoho budoucího času napovídá, bude popisovat děje, které probíhají v nějaký či po nějaký časový okamžik v budoucnu. Budoucí čas průběhový se tedy používá tam, kde přesně víme, v jakou dobu bude děj probíhat. Zároveň se budoucí čas průběhový používá také v případech, kdy chceme zdůraznit, že děj v budoucnosti bude probíhat po určitou dobu - v tomto případě tedy nejde o konkrétní čas, kdy děj bude probíhat, ale po jakou dobu bude probíhat. A jak vlastně budoucí čas průběhový vypadá? Za zájmeno (např. He) umístíme pomocné slovesoWILL, po kterém následuje sloveso TO BE (be) a sloveso ve formě gerundia (např. flying).

česky - oznamovací věta:    This time tomorrow he will be flying to Moscow.

Příklady použití budoucího času průběhového

Abychom si vše lépe představili, uvedeme si několik příkladů, na kterých demonstrujeme výše uvedené případy použití pro budoucí čas průběhový.

 

Probíhající děj v budoucnosti

 • V tomto případě se jedná o situaci, kdy víme, že v budoucnu bude probíhat nějaký děj a také víme kdy. Například s odkazem na současnost pak můžeme vyjádřit tento děj takto:
 • Např.: "This time tomorrow I will be sitting on a plane." ("Zítra touto dobou budu sedět v letadle.")

 

Děj v budoucnosti se zaměřením na dobu trvání

 • Pokud děj uvnitř věty směřuje do budoucna a popisuje jeho dobu trvání, pak také můžeme použít budoucí čas průběhový.
 • Např.: "Tomorrow I will be helping my father to repair our car from 8am to 10am." ("Zítra od 8:00 do 10:00 budu tátovi pomáhat opravit naše auto.")

Předbudoucí čas v angličtině

V této části stránek se zaměříme na anglický předbudoucí čas. Ačkoli se s předbudoucím časem setkáme spíše ojediněle, není na škodu jeho gramatická pravidla znát. Možná právě naopak jeho znalostí můžeme i někoho v příhodných chvílích oslnit. Předbudoucí časy existují dva - jedná se o:

 • předbudoucí čas prostý (future perfect simple)

 • předbudoucí čas průběhový (future perfect continuous)

Předbudoucí čas prostý (future perfect simple)

Pojďme se nyní podívat na ten "prostější" z nich - předbudoucí čas prostý (future perfect simple). Tento čas používáme ve chvílích, kdy nějaký děj bude ukončen do nějakého okamžiku nacházejícího se v budoucnosti. Jak demostruje níže uvedený příklad, s takovou situací se není problém poměrně často setkat.

 • Např.: "I will have finished it by Wednesday." ("Dokončím to do středy.")
 • Např.: "By the end of the week I will have called my mum." ("Do konce týden zavolám mamce.")
 • Např.: "By the time you arrive I will have designed it." ("Navrhnu to, než se vrátíš.")

Na výše napsaném příkladě je i vidět, jak se předbudoucí čas prostý v angličtině tvoří: Opět po zájmenu (např. I) přichází na řadu pomocné sloveso WILL a dokonavý infinitiv HAVE, po kterém nakonec následuje minulé příčestíslovesa (např. finished).

POZOR: Je rozdíl ve větách typu:

 • "Zůstanu tu do pátku." - to znamená, že pátek je den, kdy odjedu (budoucí prostý)

 • "Odjedu do pátku." - odjedu v kterýkoli den, nejpozději však v pátek (předbudoucí prostý)

Předbudoucí čas průběhový (future perfect continuous)

Předbudoucí čas průběhový (future perfect continuous) se používá v typických situacích, kdy odkazujeme do budoucna na nějaký okamžik a tvrdíme, že pro tento okamžik už děj probíhá nějakou dobu. Pro lepší názornost se pojďme podívat na několik ukázkových příkladů, ze kterých je jasně zřejmé, kdy se předbudoucí čas průběhový v angličtině používá:

 • Např.: "In 15 minutes I will have been waiting here for 3 hours." ("Za 15 minut to budou 3 hodiny, co tady čekám.")
 • Např.: "Tomorrow Jane will have been working in Prague for three months." ("Zítra to budou tři měsíce, co Jane pracuje v Praze.")
 • Např.: "On Friday we will have been living here two years." ("V pátek to budou dva roky, co tu žijeme.")

Stáhněte si výklad gramatiky v PDF zdarma - anglický budoucí čas

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide