NEURČITÝ ČLEN

7.7.2014 - Angličtina

Členy jsou nezbytnou součástí angličtiny, ale jelikož v češtině nic takového nemáme, měli bychom si na ně co nejdříve zvyknout. Členy se dělí na určité a neurčité. V tomto článku vás naučíme, jak používat neurčitý člen.

A/AN – NEURČITÝ ČLEN

Každé počitatelné podstatné jméno jednotného čísla v angličtině musí mít člen. Neurčitý člen (indefinite article) se používá před podstatnými jmény v jednotném čísle, pokud jde o jednu nespecifikovanou věc. Také ho využijeme v případě, že o nějaké konkrétní věci hovoříme poprvé. Lepší bude, když si neurčitý člen vysvětlíme na příkladech.

  • Look, this is a nice flat. Podívej, tohle je pěkný byt.

Pokud chceme vyjádřit neurčitost (obecnost) u množného čísla, zůstává podstatné jméno bez členu.

  • Eat apples. They are healthy. Jez jablka. Jsou zdravá.
  • Buy bananas. I like them. Kup banány. Mám je rád.

KDY POUŽÍT "AN" A KDY "A"?

Obecně platí, že "a" použijeme vždy, když následující slovo začíná na souhlásku.

Nicméně ale platí, že:

1) Neurčitý člen "an" použijeme tehdy, když následující slovo začíná na vyslovovanou samohlásku.

Př.:  Eat an apple. Sněz (jedno) jablko.

       I can see an old man.Vidím starého muže.

 

2) Pokud následující slovo začíná na samohlásku, ale vyslovuje se souhláska, použijeme "a".

Př.:  Buy a yogurt. (vyslovuje se /jogr:t/) Kup jogurt.

       I can see a young woman. (vyslovuje se /jang/) Vidím mladou ženu.

NEZAPOMĚŇTE

Pokud už je před podstatným jménem přivlastňovací zájmeno, žádný člen se už nepoužívá. Článek o přivlastňovacích zájmenech najdete zde 

Chcete si procvičit nově naučenou gramatiku? Stačí kliknout na tento odkaz.

 

Autor: Tomáš Vaníček

Zpět na přehled článků
highslide