PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

7.4.2014 - Angličtina

Určitě si ještě pamatujete na příspěvek o osobních zájmenech a dnes Vás naučíme zájmena přivlastňovací, která budete v angličtině používat určitě hodně často.
 

Dělení přivlastňovacích zájmen

V angličtině na rozdíl od češtiny rozdělujeme přivlastňovací zájmena na samostatná a nesamostatná. Dnes se podíváme na ta nesamostatná. To znamená ta, po kterých následuje podstatné jméno. Při použití přivlastňovacího zájmena nám odpadá člen (určitý/neurčitý), např. the my car. Buď tedy použijeme člen, nebo přivlastňovací zájmeno, ale nikdy ne oboje.
 
jednotné číslo                                   množné číslo
my – můj/moje                                   our – náš/naše
your – tvůj/tvoje                                 your – váš/vaše
his – jeho                                          their – jejich
her – její
its – toho
 
Přivlastňovací zájmena stojí vždy před podstatnými jmény.
 
my bag - moje taška
their students - jejich studenti
his mobile - jeho mobil
her pencils - její tužky
our teacher - náš učitel
your apples - tvoje/vaše jablka
 
Poznámka: V češtině se často používá místo přivlastňovacích zájmen zvratné zájmeno SVŮJ, angličtina však toto zájmeno nezná a proto se vždy používá přivlastňovací zájmeno.
On má rád svůj nový pokoj. – He likes his room.
Oni mají svoje vlastní auto. – They have their own car.
 
Prověřte si, jak jste gramatice porozuměli zde.
 
 
Autor: Monika Žáková
 
 
 
Zpět na přehled článků
highslide